Vad utgör ett verkstadsområde?

2020-05-28 i Trafik och körkort
FRÅGA
Vad måste ett område uppfylla för att få kallas för verkstadsområde?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag hittar inte en legaldefinition av begreppet så jag erbjuder min tolkning. Begreppet förekommer i körkortslagen så som undantag från vissa behörighetskrav (2 kap. 11 § körkortslag). Som framgår av paragrafen får det inte förekomma någon last eller passagerare vid en sådan transport. Anledningen till undantaget är att de som arbetar på en verkstad ska kunna göra detta utan att inneha alla behörighetsklasser eller i fall vissa behörighetsklasser blir återkallade. Med detta som utgångspunkt borde begreppet verkstadsområde avse ett relativt litet område kring någon verkstad utan att fordonet färdas på en trafikerad väg. Området borde avgränsas av att verkstaden i regel ska ha en praktisk nytta av att behöva flytta fordonet inom området. Det jag tänker mig är främst situationer när ett fordon behöver flyttas in i verkstaden och sedan ut. Av den anledningen borde uppställningsplatser och vissa parkeringsplatser skulle kunna omfattas.

Hoppas detta svar var till hjälp!

Samuel Gilljam
Fick du svar på din fråga?