Vad utgör avkastning av enskild egendom?

FRÅGA
Hej. Vi har äktenskapsförord där står att aktier som utgetts i Xx AB är enskild egendom men avkastning giftorättsgods. Vad innebär det med tanke på att flera dotterbolag finns en del eget kapital i bolagen, delägarskap i andra bolag, aktier samt investeringar som också gett vinster. Tacksam för klargörelse.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är avkastning?

Avkastning omfattar löpande intäkter på grund av innehavet av aktierna, främst i form av aktieutdelning. När Xx AB beslutar om utdelning till aktieägarna blir således denna utdelning giftorättsgods. Om aktierna i Xx AB säljs kommer däremot den ersättning som köparen betalar att bli enskild egendom (7 kap. 2 § 1 st. 5 p. äktenskapsbalken). Köpeskillingen vid försäljning av aktier utgör nämligen inte avkastning.

Kan dotterföretags eget kapital räknas som avkastning?

Att Xx AB äger aktier i dotterföretag innebär inte att aktierna i Xx AB ger avkastning. Som nämnt ovan måste Xx AB besluta om aktieutdelning för att avkastning ska anses ha uppkommit. Detta innebär alltså att det inte spelar någon roll hur mycket tillgångar Xx AB äger eller hur stora vinster som bolagets investeringar har gett; pengarna måste lämna bolaget och komma aktieägaren tillgodo för att räknas som avkastning.

Tilläggas bör att Xx AB kan få avkastning av sina egna innehav (t.ex. om ett dotterföretag beslutar om utdelning till moderbolaget, dvs. till Xx AB). Denna avkastning kommer Xx AB tillgodo, och innebär alltså inte att aktieinnehavet i Xx AB har genererat avkastning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97355)