Vilka regler tillämpas i första hand på en transaktion: Regler om ogiltighet eller konkurslagens återvinningsregler?

2018-02-11 i Återvinning
FRÅGA
Hej. Jag undrar ifall konkurslagens återvinningsregler är sekundära till ogiltighetsreglerna i lagen om ekonomiska föreningar? Alltså ifall en ekonomisk förening har utdelat en vinstutdelning eller gottgörelse och sedan går föreningen i konkurs, ska denna vinstutdelning eller gottgörelse återvinnas enligt KonkL regler eller EFL:s ogiltighetsregler? Vilka regler har företräde?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konkurslagens återvinningsregler utgör en sorts sista skyddsmekanism mot otillbörliga transaktioner som till exempel ett företag gör inför en konkurs för att gynna någon av borgenärerna. Återvinningsreglerna är ganska ingripande och utgör endast en sorts sista skyddsmekanism som förutsätter att den transaktion som ska återvinnas faktiskt är giltig. Återvinning aktualiseras alltså endast i de fall där det föreligger en faktiskt rättsligt giltig transaktion som inte kan "återvinnas" till konkursen på något annat sätt, som exempelvis genom att transaktionen enligt andra regler är ogiltig.

Med det sagt är det alltså så att om en transaktion redan är rättsligt ogiltig på grund av andra regler, behöver återvinningsreglerna inte tas till. Återvinningsreglerna är sekundära eller så kallat subsidiära på så sätt att de endast tas till i sista hand. Transaktionerna ska istället återgå på grund av deras rättsliga ogiltighet. Det finns på så sätt ingen transaktion att återvinna genom återvinningsreglerna. Den ska ju ändå återgå på grund av ogiltighet.

Regler som gör en transaktion ogiltig tillämpas alltså alltid framför konkurslagens återvinningsregler. Om det (hypotetiskt) skulle visa sig att transaktionerna inte är ogiltiga, utan att de faktiskt härrör från rättsligt giltiga avtal, kan istället återvinningsreglerna bli aktuella om förutsättningarna därför är uppfyllda.

Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att ställa en till fråga eller att kommentera nedan om du har flera funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97307)