Vad tas med i förundersökningen?

2020-11-27 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Kan händelser som inte är brottsliga, men som är relevanta för förundersökningen tas med så det påverkar domstolsbeslutet, ifall den når dit alltså?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar reglerna i rättegångsbalken (RB). En förundersökning ska bedrivas objektivt. Vid förundersökningen ska undersökningsledaren beakta omständigheter och bevis som talar såväl till den misstänktes fördel som till hans eller hennes nackdel (23 kap 4 § RB). Sådana omständigheter behöver inte med nödvändighet vara brottsliga utan kan vara händelser som talar för eller emot att den misstänkte begått ett visst brott.

Domen (domstolens beslut) ska grundas på det som förekommit vid huvudförhandlingen (17 kap 2 § RB). Detta innebär att domstolen inte direkt kan beakta det som framgår av förundersökningen för sitt domslut. Om åklagaren vid huvudförhandlingen tar upp någon omständighet som framgår av förundersökningen, kan dock detta påverka domslutet i enlighet med 17 kap 2 § RB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?