Vad ställs för krav på arbetsgivaren när denna vill omplacera en arbetstagare?

2017-07-11 i Övrigt
FRÅGA
Hej Lawline, tack för era kloka svar!Ifall en arbetsgivare vill omplacera men inte vill säga upp, behöver den har en saklig grund till omplaceringen? Dvs, måste det föreligga arbetsbrist eller personliga skäl ifall omplacering ska ske, eller kan arbetsgivaren godtyckligt utan motivering omplacera?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det gäller frågor om omplacering så är det viktigt att börja med att reda ut var gränserna för arbetstagarens arbetsskyldighet går. Arbetsskyldighetens gränser utgörs lite förenklat av kollektivavtalsområdet.

Arbetsgivaren har rätt att fritt företa omplaceringar utan att LAS och kravet på saklig grund aktualiseras om omplaceringen sker inom arbetstagarens arbetsskyldighet. Ligger omplaceringen inom arbetsskyldigheten så måste alltså arbetstagaren utföra de arbetsuppgifter som arbetsgivaren tilldelar denne, annars riskerar arbetstagaren att göra sig skyldig till arbetsvägran vilket i sig kan vara saklig grund för uppsägning.

Arbetsgivaren kan dock inte företa hur ingripande omplaceringar som helst trots att det sker inom ramen för arbetsskyldigheten. Särskilt ingripande omplaceringar kräver att arbetsgivaren kan uppvisa objektivt godtagbara skäl, annars kan omplaceringen ogiltigförklaras av arbetsdomstolen. Detta kallas för bastubadarprincipen och slogs fast i rättsfallet AD 1978:89. Observera dock att detta endast gäller omplaceringar som sker p g a personliga skäl.

Det finns också andra begränsningar, arbetsgivaren får inte omplacera på ett sätt som strider mot lag eller god sed. Ett exempel på detta kan vara omplaceringar som strider mot diskrimineringslagen.

Om arbetsgivaren ensidigt omplacerar arbetstagaren utanför arbetsskyldighetens ramar så kan detta ses som en uppsägning eller ett avskedande med ett samtidigt erbjudande om anställning till den nya tjänsten. I detta fall måste de regler som gäller för uppsägning och avskedande iakttas, däribland kravet på saklig grund vid uppsägning från arbetsgivarens sida. LAS 7 §. Turordningsreglerna i LAS 22 § kan då också aktualiseras om omplaceringen sker p g a arbetsbrist.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1919)
2021-07-31 Får en arbetsgivare boka in extra pass utan den anställdes godkännande?
2021-07-29 Nekad jobb på grund av brottsmisstanke
2021-07-27 kan arbetsgivare göra avdrag för arbetskläder?
2021-07-26 särbehandling ålder vid anställning

Alla besvarade frågor (94603)