Vad som utgör byggnadstillbehör

2020-10-27 i Fastighet
FRÅGA
Tja! Har köpt hus och säljarna menar på att Elfa konsoler och skenor ej ingår i köpet. De menar på att endas väggskenan är fastmonterad i väggen och där av så är det endast den som bör lämnas kvar. Dessa är monterade i ett helt tvättrums förråd och ett annat separat förråd. Inget av detta nämndes innan vi köpte huset, varken av mäklare eller säljare. Tvärt om så antydde mäklaren att det ingick, det var så bra med Elfa system osv. Tack för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ditt fall är det av betydelse att avgöra huruvida Elfa-konsolen är att anse som byggnadstillbehör. För det måste två rekvisit vara uppfyllda. Dels ska föremålet vara ägnat för stadigvarande bruk och dels ska föremålet ha blivit försedd byggnaden (det vill säga installerat), 2 kap. 2 § Jordabalken (JB).

Paragrafens första punkt räknar upp några typiska föremål som i lagens mening ses som byggnadstillbehör, som till exempel badkar, spis, värmeskåp och kylskåp. Dock är bestämmelsen inte uttömmande - det vill säga att det finns betydligt fler föremål som kan anses utgöra byggnadstillbehör. Sådant som även anses tillhöra en byggnad är till exempel köksskåp, värmepanna och garderober. Om föremålet är fastmonterat är det större sannolikhet att det anses utgöra ett byggnadstillbehör, till skillnad om det bara rör sig om kosmetisk inredning.

Här får det göras en bedömning från fall till fall, men med beaktande av att skenorna är fastmonterade och dessa är en del av själva konstruktionen för konsolen går det att argumentera för att det möjligtvis kan utgöra byggnadstillbehör och därav ingå i bostadsköpet. Det är lite av en gråzon, varför det allra bästa är att komma överens innan köpet vad som gäller för inredningen i byggnaden om det råder osäkerhet.

Hoppas du fick fick svar på din fråga. Uppstår följdfrågor är du varmt välkommen att höra av dig.

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (567)
2021-06-15 Får jag ta bort träd och buskar på min tomt?
2021-05-19 Hur kan man överföra äganderätten för flera fastigheter och hur får man lagfart på dessa?
2021-05-16 Vilket marknadspris är aktuellt vid försäljning av en samägd fritidsfastighet?
2021-05-12 Hur överlåter jag mitt hus till mina barn?

Alla besvarade frågor (93146)