Vad som menas med prövningstillstånd

2015-06-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad innebär särskilt prövningstillstånd ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Prövningstillstånd är ett tillstånd som högre instans, t.ex. hovrätt och Högsta domstolen i vissa fall måste bevilja för att ett mål eller domstolsärende ska kunna tas upp och prövas av domstolen. Sökande har således ingen garanterad rätt att få sin talan prövad i dessa instanser utan behöver ett prövningstillstånd. Kraven för att få ett prövningstillstånd varierar, i HD beviljas bara prövningstillstånd om avgörandet kan få betydelse som prejudikat, det vill säga vara till ledning för hur andra liknande fall ska bedömas.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1035)
2020-07-06 Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?

Alla besvarade frågor (81771)