FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt30/06/2015

Vad som menas med prövningstillstånd

Vad innebär särskilt prövningstillstånd ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Prövningstillstånd är ett tillstånd som högre instans, t.ex. hovrätt och Högsta domstolen i vissa fall måste bevilja för att ett mål eller domstolsärende ska kunna tas upp och prövas av domstolen. Sökande har således ingen garanterad rätt att få sin talan prövad i dessa instanser utan behöver ett prövningstillstånd. Kraven för att få ett prövningstillstånd varierar, i HD beviljas bara prövningstillstånd om avgörandet kan få betydelse som prejudikat, det vill säga vara till ledning för hur andra liknande fall ska bedömas.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo