Vad skulle en domstolsprocess kosta mig?

Hej. Köpte ett par samlarkort via blocket som sedan visade sig vara falska. Personen i fråga vill inte betala tillbaka pengarna utan tycker enbart vi ska ta detta genom domstol. Kostnaden för korten var runt 1000 kr vilket inte är speciellt mycket. Vill mer bara visa personen att jag tycker detta är fel.

Vad skulle en domstol kosta mig? Är det någon mening. Vet till 100% säkerhet att korten är falska och att jag skulle vinna målet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En tvist i domstol skulle i ditt fall vara ett förenklat tvistemål:

Ifall du skulle stämma säljaren i domstol för fel i vara (pga. samlarkorten inte var äkta och alltså strider mot ert köpeavtal) kommer tvisten att vara ett s.k. förenklat tvistemål. Ett förenklat tvistemål är en tvist där värdet som det tvistas om är under ett halvt prisbasbelopp, dvs. 23 650 kr (1 kap. 3 d § rättegångsbalken). Förenklade tvistemål har särskilda regler för att det inte ska vara komplicerat och kostsamt att tvista om mindre värden, bl.a. om vad en part kan få ersättning för som rättegångskostnader.

Ansökningsavgiften behöver betalas, samt eventuella kostnader för ombud:

Ifall du ska stämma säljaren behöver du betala en ansökningsavgift till tingsrätten, vilket framgår av 2 § förordningen om avgifter vid de allmänna domstolarna. Vid ett förenklat tvistemål är ansökningsavgiften 900 kr. Om du vill att en advokat ska företräda dig kommer det naturligtvis innebära att kostnaderna ökar. Vad ett sådant ombud kostar beror på vilka priser som gäller på advokatbyrån och hur många timmar som läggs på ditt mål.

Ersättning för rättegångskostnader i ett förenklat tvistemål:

För att kunna säga på ett ungefär hur mycket en domstolsprocess skulle kosta kan det vara nödvändigt att undersöka vilka kostnader du kan få ersättning för av motparten. Huvudregeln i ett tvistemål är enligt 18 kap. 1 § rättegångsbalken att den som förlorar rättegången måste betala vinnarens rättegångskostnader. Skulle du vinna behöver du alltså inte betala vissa kostnader, medan det motsatta gäller ifall du skulle förlora tvisten.

När det gäller förenklade tvistemål ska den som förlorat endast ersätta fem sorters kostnader, vilka framgår av 18 kap. 8 a § rättegångsbalken; nämligen juridisk rådgivning i högst en timme (1404 kr exkl. moms), ansökningsavgiften, partens och/eller ombudets resekostnader, kostnader för eventuella vittnen samt kostnader för översättning av handlingar. En part skulle exempelvis kunna betala 3000 kr (900 kr för ansökningsavgiften, 1400 kr för en timmes juridisk rådgivning och 700 kr för resekostnader).

Skulle du ha en advokat som företräder dig kommer du själv att betala den kostnaden, eftersom inte det ersätts enligt reglerna för förenklat tvistemål. Skulle du själv lägga ned tid eget arbete för att företräda dig själv i tvisten kommer det inte heller att ersättas av motparten.

Vad skulle en domstolsprocess kosta mig? Finns det någon mening att vända sig till domstol?

Det är svårt att säga exakt vad en domstolsprocess skulle kosta för dig, men den slutsats som är möjlig att dra är att det kommer att kosta mer att tvista i domstol än vad du betalade för samlarkorten. Om det i och med detta är värt att vända sig till domstol beror helt enkelt på vad du tycker. Att tvisten kostar mer än korten kan såklart vara en nackdel.

Att stämma någon behöver dock inte innebära att det blir en rättegång, eftersom det finns en möjlighet för er att förlikas. Ni kan alltså komma överens och enas om något istället för att någon part ska förlora tvisten, t.ex. att du får prisavdrag istället för att köpet går åter. Det skulle innebära att kostnaderna inte behöver vara lika höga för båda parterna.

Hoppas att detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo