Vad skriver jag i bouppteckning vid arvsavsägelse?

2020-08-31 i Arvsavstående
FRÅGA
Jag vill avsäga mitt arv efter min pappa så att mina barn får det istället.. vad skriver jag på bouppteckningen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kan man avstå sitt arv?

Det finns inga hinder mot att avsäga sig sitt arv. Om du vill avstå ditt arv till förmån för dina närmsta legala arvingar kan du göra ett arvsanstående. Det finns olika sätt att avstå från arv, men om du vill avstå ett arv till förmån för din son kan du göra ett arvsavstående.

Hur avstår man sig sitt arv?

Ett skriftligt intygande på att du avsäger dig arvet ska framställas senast vid dödsboets bouppteckningsförrättning, och bouppteckningen ska innehålla en handling eller ett intygande från dig om att du avsäger dig arvet. Detta för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till avsägningen i bouppteckningsärendet, vilket framgår av Skatteverkets vägledning gällande avsägelse av arv.

Det finns inga formkrav på hur denna avståendehandling ska se ut - den bör dock vara tydligt formulerad (och för säkerhets skull daterad och undertecknad). Därefter kommer arvlåtarens egendom fördelas som om den som avsagt sig arvet gått bort innan arvlåtaren, så i ditt fall hade dina barn stått näst på tur till arvet efter dig. Har du fler barn än ett så tar de lika lott ur den del du skulle fått.

Om du avstår dig arvet kommer alltså ditt/dina barn att ärva vad du skulle ärvt, eftersom de är näst på tur enligt arvsordningen.

Jag hoppas detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om det finns någonting som är oklart eller om du skulle ha fler frågor.

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (307)
2020-09-15 Hur avskriver jag mig arvsrätt från en förälder?
2020-09-13 Undvika att arv blir föremål för utmätning
2020-08-31 Vad skriver jag i bouppteckning vid arvsavsägelse?
2020-08-31 Kan man förhindra att ens barnbarn ärver istället för den avlidne bröstarvingens make/maka?

Alla besvarade frågor (84294)