Vad sker med skadeståndet till en avliden person?

2019-03-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag har blivit dömd att betala skadestånd till en person men denna person har nu gått bort. Försvinner skadeståndet då eller vem kommer jag att få betala skadeståndet till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 6 kap. 3 § skadeståndslagen framgår det motsatsvis att det räcker med att den skadelidande innan dödsfallet framställt ett skadeståndsanspråk hos den skadevållande för att anspråket ska bestå efter dödsfallet. I ditt fall försvinner skulden alltså inte, utan ska istället gå till den avlidnes dödsbo för att sedan fördelas mellan arvingarna och/eller universella testamentstagare.

Skadeståndslagen (1972:207) hittar du här.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Elin Rideg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (584)
2020-02-21 Skadad hund i samband med veterinärvård, vad gör jag?
2020-02-06 Förutsättningar för skadestånd
2020-01-20 Möjlighet att få ersättning för skada efter operation av halsen.
2019-12-29 Kan utländsk medborgare få ersättning för felaktigt frihetsberövande?

Alla besvarade frågor (77537)