Vad sker med skadeståndet till en avliden person?

2019-03-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag har blivit dömd att betala skadestånd till en person men denna person har nu gått bort. Försvinner skadeståndet då eller vem kommer jag att få betala skadeståndet till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 6 kap. 3 § skadeståndslagen framgår det motsatsvis att det räcker med att den skadelidande innan dödsfallet framställt ett skadeståndsanspråk hos den skadevållande för att anspråket ska bestå efter dödsfallet. I ditt fall försvinner skulden alltså inte, utan ska istället gå till den avlidnes dödsbo för att sedan fördelas mellan arvingarna och/eller universella testamentstagare.

Skadeståndslagen (1972:207) hittar du här.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Elin Rideg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (555)
2019-06-25 Försäkringsvillkor
2019-06-24 Kan man få skadestånd om en anhörig avlidit på grund av brister i vården?
2019-06-20 Vad gäller vid skador på hyrd husvagn?
2019-06-19 Kan jag låna ut min företagsbil till en kompis eller finns det risker ur försäkringshänseende?

Alla besvarade frågor (70277)