Vad ska vi göra när min tyska styvfar kräver att vi avsäger oss arvet efter honom och vår mamma?

2020-03-10 i Arvsavstående
FRÅGA
Hejsan!Jag är född i Tyskland men jag lever i Sverige sedan 1991. Resten av min familj bor i Tyskland. Min far dog när jag och min äldre bror var mycket små. Min mor gifte om sig och fick två söner med min nuvarande styvfar. Min styvfars äldsta son ska nu bygga sitt eget lilla hus bredvid mina föräldrars hus och tanken är att han ska ta över hela alltet i framtiden. Nu kräver min styvfar att min helbror och jag ska skriva under ett dokument där vi avsäger oss hela arvet efter honom och vår mamma annars skulle min bror inte få huslån. Beskedet kom helt oväntat och vi känner oss överrumplade. Vad kan ni råda oss och hur vi ska gå vidare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Inledningsvis vill jag informera om att svaret på din fråga i mångt och mycket styrs av tysk rätt. För full information om bestämmelserna i tysk rätt och vilka möjligheter det finns till att avsäga sig arvet och vilka följder det kan få är min rekommendation att du vänder dig till en jurist i Tyskland.

För dödsfall som inträffar efter den 17 augusti 2015 finns det gemensamma regler i hela EU om vilket lands lag som ska gälla när arvlåtare avlider (den s.k. arvsförordningen). Enligt arvsförordningen gäller lagen i det land som den avlidne senast hade sin hemvist i. I ditt fall innebär det att även om du är boende i Sverige gäller som utgångspunkt tyska arvsregler. Enligt tysk rätt ärver en maka/make ¼ av dödsboet, resten ärvs av barnen. Om det inte finns några barn är makan/makens andel större. Om makarna levde i en s.k. Zugewinngemeinschaft (normalfallet om äktenskapet ingåtts i Tyskland), ökar arvslotten med ytterligare ¼. Staten ärver först om ingen, ens avlägsen, släkting hittats. Laglotten räknas inte som arvsrätt, utan är en fordran (civilrättsligt anspråk) utanför arvsordningen som måste göras gällande gentemot arvingen/arvingarna. Även skulder (inte bara tillgångar) ärvs enligt tysk rätt (vilket är en skillnad mot svenska regler enligt vilka det inte är möjligt att ärva skulder).

Det exakta förfarandet för tysk arvsrätt kan jag dessvärre enligt resonemang ovan inte redogöra för eller vilka möjligheter det finns att avsäga sig ett arv. Däremot är reglerna desamma i Tyskland som i Sverige vad gäller avtal; du kan inte tvingas att ingå ett avtal du inte vill ingå. Det innebär att din mor och styvfar kan inte tvinga dig att ingå ett avtal att avsäga dig sitt arv. Hur möjligheterna är att du görs arvlös kan jag dessvärre inte besvara då reglerna skiljer sig från de svenska.

Min rekommendation är att om du och din helbror inte är bekväma med att avsäga er arvet efter er mamma ska ni inte heller göra det. Resultatet kan vara, om det är som han påstår, att hans son inte kan få lån vilket han eventuellt anser vara orättvist. Å andra sidan; om det är vad som krävs för att hans son ska få ett lån kommer det att ske efter påverkan på er arvsrätt vilket är lika orättvist mot er.

Det råd jag kan ge er är att (1) inte skriva under något arvsavstående ni inte är bekväma med och (2) anlita en jurist som kan tysk rätt. Svenska jurister kan i regel inte tysk arvsrätt varför min rekommendation är att du/ni anlitar en jurist i Tyskland.

Om något är oklart eller ni behöver mer hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Dessvärre arbetar inte våra jurister med tysk rätt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (316)
2020-11-28 Arvsavstående efter dödsfall
2020-11-15 Går skulden i arv? Hur avsäger man sig sin rätt till arv?
2020-11-11 Arv vid arvsavstående respektive arvsavsägelse
2020-11-09 Kan en bröstarvinge avsäga sig sitt arv?

Alla besvarade frågor (86869)