Vad ska skrivas in i samboavtalet för att man inte ska förlora sin lägenhet?

Hej!

Min son har köpt en bostadsrätt. Han står för lånet och bostadsrätten som har inflyttning Maj 2019.

Flickvännen ska flytta in med vår son då den blir klar. Men hon ska inte betala på lånet utan bara betala halva hyran.

De ska skriva samboavtal. Han tjänar mycket mer än vad flickvännen gör. De kommer inte ha gemensam ekonomi utan var för sig.

Om de separerar, vad ska han tänka på så att han inte förlorar lägenheten eller sina sparade pengar?

Vad ska skrivas in i samboavtalet?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Vad gäller?

Vid en separation mellan sambor så ska enbart samboegendom ingå i en eventuell bodelning, (8 § sambolagen). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och deras gemensamma bohag, som exempelvis möbler och köksutrustning, men inte deras övriga egendom som till exempel pengar på banken, (3 § sambolagen). Din sons sparade pengar hade alltså inte ingått i en bodelning oavsett om det finns ett samboavtal eller inte. Eftersom bostadsrättslägenheten däremot köpts för att användas gemensamt så utgör den samboegendom trots att det är din son som är ägare till lägenheten. Lägenheten är därmed gemensam bostad och hade ingått vid en eventuell bodelning, (5 § sambolagen).

Samboavtalets utformning

För att din son vid en eventuell separation ska få behålla även lägenheten så kan de precis som du nämner upprätta ett samboavtal där de till exempel kan skriva: ''genom detta samboavtal bestämmer vi att reglerna om bodelning i sambolagen inte ska tillämpas i vårt samboförhållande''. Därmed avtalar de bort regeln i sambolagen angående bodelning, (9 § sambolagen). I och med detta så kan varken din son eller hans flickvän vid en separation kräva att bodelning ska göras och de kommer därmed behålla sin egen egendom. Din son kommer alltså få behålla även bostadsrätten eftersom ingen bodelning kommer göras och då det är han som är ägare till lägenheten tillfaller den honom.

Sambos bättre rätt till bostaden

Däremot så finns en regel i 22 § sambolagen som handlar om att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att ta över den oavsett om bostaden utgör samboegendom eller inte. Denna regel gäller hyresrätter och bostadsrätter och kan alltså bli aktuell i din sons fall. Regeln i 22 § går inte att avtala bort genom ett samboavtal. Det innebär att din sons flickvän vid en separation kan hävda att hon bättre behöver lägenheten och att hon därmed ska få behålla den, dock mot att ersätta din son ekonomiskt. För att hon ska anses ha bättre rätt till lägenheten krävs dock synnerliga skäl. Med andra ord ska det alltså mycket till för att din sons flickvän ska kunna hävda att hon bättre behöver lägenheten. Att flickvännen bättre behöver lägenheten kan till exempel grunda sig i att de har gemensamma barn som bor i bostaden och som flickvännen ska ha vårdnaden över.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så kommer din son att vid en eventuell separation få behålla sina sparade pengar oavsett om det skrivs ett samboavtal eller inte. För att han med säkerhet även ska få behålla bostaden krävs dock att ett samboavtal skrivs där sambolagens bodelningsregler avtalas bort. Att flickvännen ska kunna hävda bättre rätt till lägenheten är inte särskilt troligt, utan skulle i princip bara kunna bli aktuellt om flickvännen fått vårdnaden om gemensamma barn.

Om din son och hans flickvän behöver ytterligare hjälp med samboavtalet är de välkomna att använda sig av Lawlines avtalstjänst för att för en fast kostnad få hjälp med att upprätta ett samboavtal eller kontakta våra jurister på Lawlines juristbyrå.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Alma LövgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning