Vad ska mitt anställningsavtal innehålla & vad är min uppsägningstid?

Hej.

Jag har en fråga om mitt anställningsavtal.

Det är så att jag tydligen inte har något kollektivavtal...

Är det något som arbetsgivare måste informera om vid anställning?

Undrar även vad som gäller angående lagen LAS.

Det står på anställningsavtal att avtalet följer den lagen. Innebär det då att jag har uppsägningstid eller inte?

Har bara jobbar på mitt nya jobb sen den 18 April 2017.

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller frågor om den anställdes anställningsskydd så använder man sig av lagen om anställningsskydd (LAS).


Vad ska ingå i ett anställningsavtal?

Enligt LAS 6c § så finns det uppräknat vilken skriftlig information som ska lämnas till dig som arbetstagare.

”Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel

3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samta) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller, b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser, c) vid provanställning: prövotidens längd.

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.

5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall”.

Vad gäller punkt nummer 6, ”Tillämpligt kollektivavtal”, så säger kommentarerna till lagtexten att detta innebär att arbetsgivaren ska lämna information om det finns ett tillämpligt kollektivavtal på arbetsplatsen som du kan ansluta dig till. Dock nämns inget om att arbetsgivaren ska informera om att det inte finns något kollektivavtal.

Att komma ihåg är att om du är med i ett fackförbund föreligger dock fortfarande en viss informationsskyldighet för arbetsgivaren gentemot fackförbundet även om det inte finns något kollektivavtal, (19a § medbestämmandelagen). Det kan vara information om företagets produktion, ekonomi och personalpolitik. Tanken är att fackförbunden ska bli underrättade om arbetsgivaren tänkt göra väsentliga förändringar som kan påverka dig som anställd.

Vad jag förstår av din situation så är avtalet inte i detalj reglerat utan endast att ni ska följa reglerna i LAS. Ett råd är att du kräver att så utförligt anställningsavtal som möjligt. Det kan då innehålla villkor som regleras i likhet med kollektivavtal.


Har jag en uppsägningstid?

Jag förutsätter att du har en tillsvidareanställning och då gäller svaret nedan… Av LAS framgår att både du som anställd och arbetsgivaren har en uppsägningstid om en månad när du arbetat på arbetsplatsen mindre än två år, (11 § första stycket LAS). Det innebär att LAS sätter upp en minimireglering där du i vart fall har rätt till en månads uppsägningstid. Sen kan man reglera den tiden till förmån av dig som anställd, dvs, att arbetsgivaren kan ha en längre uppsägningstid och du kan ha en kortare, dock kan du aldrig få sämre villkor än vad LAS säger. Detta framgår av 2 § andra stycket LAS.


Sammanfattningsvis… föreligger ingen direkt reglering i lag, vad jag förstår av lagkommentarerna, om att din arbetsgivare ska informera om att kollektivavtal inte finns. Enligt lagen har du som anställd rätt till en uppsägningstid om minst en månad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”