Vad ska man tänka på vid deposition?

2019-10-01 i Konkurs
FRÅGA
Hej,Jag vill förvara min motorcykel hos en MC-förvaring. Vad skulle hända och detta företag säljs, går i KK eller av någon annan anledning upphör? Kan jag förlora min MC? Något som är viktigt att tänka på?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör den sakrättsliga aspekten vid konkurs så är konkurslagen tillämplig (1 kap. 1 § konkurslagen). Även utsökningsbalken och aktiebolagslagen kommer att beröras (1 kap. 1 § utsökningsbalken och 1 kap. 1 § aktiebolagslagen).

Deposition – vad händer om depositarien går i konkurs?

När man förvarar sin egendom hos någon annan så kallas det för deposition. Du som förvarar din egendom kallas deponent, och den som förvarar godset kallas för depositarie.

Om depositarien skulle gå i konkurs så har du fortfarande kvar din äganderätt till motorcykeln, och förutsatt att den så kallade specialitetsprincipen, dvs att du kan särskilja din egendom (vilket du bör kunna eftersom det handlar om en motorcykel och jag utgår ifrån att du har papper och bevis som styrker ditt ägande), är uppfylld så har du separationsrätt (3 kap. 3 § konkurslagen). Detta innebär att motorcykeln inte ska ingå i konkursen och att du har rätt att återfå den. Detsamma gäller om depositarien skulle bli föremål för utmätning, eftersom det då framgår att det är du som är ägare till motorcykeln och det endast är depositariens egen egendom som kan utmätas (4 kap. 17 – 18 § utsökningsbalken).

Vad händer om företaget likvideras eller säljs?

Att företaget på annat vis upphör skulle i sådant fall innebära att det likvideras. När ett aktiebolag likvideras så ska endast bolagets egen egendom omsättas till pengar (25 kap. 35 § aktiebolagslagen). Alltså har du inte heller av den anledningen något att oroa dig över.

Om företaget skulle säljas så förblir din äganderätt till motorcykeln oförändrad. Allt det ovanstående gäller alltså oavsett om företaget säljs eller blir kvar i nuvarande ägares hand.

Sammanfattning

Förutsatt att du kan urskilja din motorcykel, och vid behov, styrka din äganderätt så har du inget att oroa dig över. Mitt råd till dig är därför att hålla koll på registreringsbeviset.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (235)
2020-06-30 Förmånsrätt i konkurs
2020-06-01 Kan jag sätta mitt företag i konkurs vid tvist om fordran?
2020-05-27 Kan min makes företags konkurs påverka mig?
2020-05-03 Blir jag av med mina fordringsägare om jag begär mig själv i konkurs?

Alla besvarade frågor (81856)