Vad ska man tänka på när man ger bort en gåva?

2021-08-27 i Gåva
FRÅGA
HejMin mamma gick bort för ett år sen och kvar har vi min pappa. Vi är fyra syskon som vill hjälpa till med hans ekonomi då han inte har jättemycket pengar. kan vi utan krångel ge honom tex 10 000 kr var? Eller krävs det något mer än att bara föra över pengar till hans konto?Det är som vi vill hjälpa honom att ha pengar till att ta hand om sitt hus, sin hund och sej själv utan att behöva fattas nåt då han är över 70 år gammal.
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som krävs för att föra över en summa pengar till en närstående. Eftersom att du och dina syskon inte kräver någonting tillbaka från er far, kan det vara fråga om en gåva. Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen är gåvor skattefria. En gåva är fullbordad så fort den hamnar i mottagarens besittning (2 § gåvolagen). Det finns dock några kriterier som måste vara uppfyllda för att något ska anses vara en gåva, vilka jag kommer att förklara nedan.

Kriterierna för en gåva

För att det ska vara fråga om en gåva måste följande kriterier vara uppfyllda:

- Det måste vara fråga om en förmögenhetsöverföring, dvs gåvan ska ha ett värde som flyttas från givaren till mottagaren,

- Denna förmögenhetsöverföring ska ha skett frivilligt, och

- Syftet ska vara att gynna mottagaren, dvs det ska finnas en gåvoavsikt (se t.ex. NJA 1991 s. 748).

Gåvan måste även vara benefik, dvs ges utan en motprestation. Om gåvan ges som en ersättning för utförd prestation kallas det istället för en remuneratorisk gåva, och sådana är inte skattefria.

Vad gäller i ditt fall?

Utifrån den beskrivning jag fått av dig verkar kriterierna för en gåva vara uppfyllda och ni kommer då inte att beskattas på gåvan. Jag vill dock understryka att det är viktigt att ni ser till att kriterierna faktiskt är uppfyllda, annars riskerar ni att beskattas. Vid gåva av lös egendom, vilket pengar är, behövs inte heller något gåvobrev. Även om det inte är obligatoriskt enligt lag att upprätta ett gåvobrev, kan det vara fördelaktigt då det till exempel kan användas som dokumentation på att en överföring av gåva faktiskt har skett. I gåvobrevet kan man även skriva in villkor för gåvan om sådant skulle finnas.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är gåvor skattefria enligt inkomstskattelagen. För att något ska anses vara en gåva måste ett antal kriterier vara uppfyllda. Det måste vara fråga om en förmögenhetsöverföring som sker frivilligt och med gåvoavsikt. Dessutom får det inte finnas någon motprestation. Vid gåva av lös egendom, som pengar, ställs inget krav på upprättande av gåvobrev. Det kan dock vara fördelaktigt att upprätta ett gåvobrev trots att det inte är ett krav. Utifrån den informationen jag fått verkar ni inte behöva göra mycket mer än att föra över pengarna till er far utan att det ska uppstå konsekvenser, till exempel i form av beskattning.

Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Med Vänliga Hälsningar,

Temra Baydono
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (750)
2021-10-06 Kan ett gåvobrev innehålla villkor om enskild egendom?
2021-10-01 Behöver man gåvobrev när man ger bort lös egendom?
2021-09-30 Kan man kräva tillbaka gåvor?
2021-09-30 Kan förälder ge gåva åt några barn och utesluta övriga barn?

Alla besvarade frågor (96475)