Vad ska man tänka på innan man gifter sig?

Vi tänker gifta oss med varandra. Vi har barn på var vårat håll sedan tidigare. Vad gäller och vad måste vi tänka på då vi blivit gifta?

Blir jag automatiskt delägare av det hus som min sambo köpt för 30 år sedan ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som berör äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Vad gäller det hus som din sambo köpte för 30 år sedan blir du inte automatiskt delägare. Enligt 1 kap. 3 § ÄktB råder varje make över sin egendom. Huset kommer därför fortsätta vara din sambos så länge du inte får det, eller delar av det, i gåva av personen. Den dagen ert äktenskap upplöses, för att någon av er dör eller genom äktenskapsskillnad, så ska ni fördela er respektive egendom mellan er genom bodelning, enligt 3 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ingår giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB. All er egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods som ska ingå i bodelningen enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom kan vara t ex egendom som en make har fått som gåva eller ett arv där det är föreskrivet att det ska vara mottagarens enskilda eller att egendomen blivit enskild genom äktenskapsförord vilket framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Det kan därför vara bra att fundera på om ni vill skriva ett äktenskapsförord innan, eller när ni gift er, om det är så att ni vill att en del av er egendom ska vara just enskild och inte ingå i bodelningen.

En annan sak som kan vara bra att tänka på är hur era tillgångar fördelas när ni avlider. Utgångspunkten är att era närmsta arvingar är era avkomlingar, dessa kallas bröstarvingar, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Huvudregeln är dock att om arvlåtaren var gift så ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Men då ni båda två har barn som inte är era gemensamma, vilka brukar kallas särkullbarn, så gäller denna huvudregel inte. Ni kommer därför inte ärva varandra automatiskt. För att ni ska få ärva varandras kvarlåtenskap framför era barn så måste era respektive barn välja att avstå sitt arv till förmån för den andra maken, som då kommer vara den efterlevande maken, enligt 3 kap. 1 § och 3 kap. 9 § ÄB. Om barnen väljer att göra det kommer den andra av er ärva sin makes kvarlåtenskap och barnen kommer sedan få så kallad efterarvsrätt. Detta innebär att de kommer ärva sina arvlotter från sin förälder sedan när den efterlevande maken dör istället för när barnens förälder avlider.

Ett sätt att ändra arvsordningen på är att skriva testamente. Då kan ni förändra arvsordningen t ex genom att testamentera er egendom till varandra. Det som är viktigt att tänka på dock är att hälften av varje barns arvslott utgör detta barns laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Om man inskränker bröstarvingars laglott genom ett testamente har de rätt att begära laglottsjämkning och på så sätt få ut sina laglotter ändå.

Fundera på om det är så att ni vill ha ett äktenskapsförord och om det är aktuellt att skriva ett testamente. Om ni vill ha hjälp att skriva ett juridiskt korrekt testamente kan ni få det via vår avtalstjänst här. Vill ni ha hjälp med äktenskapsförord finns det här.

Hoppas det var svar på er fråga!

Vänliga hälsningar,


Hanna RappmannRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”