Vad ska man ta med i ett hyresavtal vid uthyrning av villa

Hej Lawline,

Jag och min man äger en fristående villa som vi tänker hyra ut möblerad till fem personer under en fem-månaders period. Vi kommer inte att bo i huset själva under denna period. Det handlar om två par och en ensamstående person som alla känner varandra. De kan tänka sig att en av dem står som "huvudansvarig" för kontraktet. De kommer oxå att ta en hemförsäkring där en av den är "huvudansvarig" och de övriga står med som med-försäkrade. Vi kommer även att behålla våran hem-försäkring under uthyrnings-perioden.

Utifrån dessa förutsättningar undrar vi om ni har några några goda exempel på hur ett väl fungerande kontrakt skulle kunna se ut, är det något särskillt som vi bör tänka på med avseende på utformningen av kontraktet (utöver standard-innehåll så som tex inventarie-lista, deposition, begränsad hyresperiod samt vad som gäller för rörliga kostnaderna mm)?

/Tack

Lawline svarar

Det finns inga krav på hur det ska se ut, men följande punkter kan ni t.ex. utgå ifrån.

1. Personuppgifter/info om hyresvärd och hyresgäst inkl. personnr.

2. Hyresobjekt och tillhörande utrymmen, specificera så långt som möjligt, t.o.m. fastighetsbeteckning.

3. Ange hur länge uthyrningen varar, var noga med tillträdesdag och utflyttningsdag.

4. Vad hyran uppgår till, på vilket sätt den betalas (Swish, banköverföring?), vilken dag den ska betalas, vad som ingår i hyran. Rörliga kostnader kan specificeras här.

5. Deposition. Kan t.ex. ange att depositionen kommer användas för att täcka rörliga kostnader sista månaden innan den återbetalas, om hyresgäst har betalat samtliga hyror och inte blir ersättningsskyldig för något (för att slippa debitera hyresgäst för rörliga kostnader en månad efter han eller hon har flyttat ut).

6. Hur sker utflyttning? Vilken dag? Vilken tid? Flyttstäd? Hur städat? T.ex. återställt i samma skick som vid inflyttning (ta gärna bilder på hur det såg ut vid inflyttning i så fall)?

7. Hyresgästens ansvar? Mycket viktig punkt för er. Hur många nycklar och annat liknande har de fått som ska återlämnas? Det kan t.ex. anges att hyresgästen ska väl värda lägenheten och att han eller hon alltid ska iaktta vad som krävs för att bevara sundhet, ordning och skick på fastigheten. Hur bedöms ev. skador vid utflyttning? Upprätta t.ex. ett besiktningsprotokoll/lista på skador som hyresgästen godkänner vid inflyttning. Jämför sedan fastighetens skick vid utflyttning. God idé att ta bilder vid inflyttning. Ni kan ange att hyresgästen ska visa att försäkring har tecknats vid tillträde. Finns det lokala ordningsregler som ska följas? Ange här. När samt på vilket sätt blir hyresgästen ersättningsskyldig och hur beräknas storleken? Det kan t.ex. anges att hyresgästen blir ersättningsskyldig för samtliga skador som inte fanns vid tillträde (besiktningsprotokoll och bilder är avgörande för er här) och att ersättningsbelopp ska motsvara era kostnader för att återställa skicket/reparera skadan. Om inventarier skadas, t.ex. TV går sönder?

8. Underskrifter bra idé i bevishänseende.

9. Bilaga med inventarier

Hör av er om ni hellre vill att vi upprättar ett hyresavtal skräddarsytt efter era förutsättningar. Vi kan komma överens om ett fast pris för avtalet. Hör av er till min mail nedan om något är oklart.

Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning