Vad ska man säga under polisförhör?

Vad ska man tänka på i ett polisförhör? Hur ska man försvara sig själv för att få det minsta möjliga straffet eller möjligen en varning på ett ringa brott?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. 

Jag tolkar din fråga som att du nundrar vad du ska säga i polisförhöret för att få lägsta möjliga straff, samt vad dina rättigheter är i sammahanget. 

Till att börja med bör det uppmärksammas att du har rätt att vara tyst under ett polisförhör. Du kan därmed svara med "inga kommentarer" på de frågor som ställs. Det är polisen och inte du som har bevisbördan för att bevisa att du inte är oskyldig.


Vidare har du rätt att begära en offentlig försvarare enligt Rättegångsbalken 21 kap § 3. Försvararen kan vara med dig i alla polisförhör och kan även ge dig rådgivning i vad du bör eller inte bör säga i ett polisförhör.


Vidare ska det uppmärksammas att i enlighet med muntlighets- och omedelbarhetsprincipen har en åklagare inte rätt att åberopa vad du har sagt i ett polisförhör och använda det som processmaterial i en rättegång. Det är främst det du säger under huvudförhandlingen som får ligga till grund för en fällande dom. Emellertid kan åklagaren hänvisa till det du sagt under polisförhöret om det du säger under huvudförhandlingen motsäger dina utsagor från polisförhöret, eller om du väljer att vara tyst under huvudförhandlingen.

Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till oss på lawline igen.


Med vänlig hälsning,


Samer MajidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”