Vad ska man göra om pantbrev tappats bort?

2020-12-14 i Fastighetspant
FRÅGA
Hej! Banken har tappat bort fysiska pantbrev. Vad gör jag? Tack.
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras av lag (2011:900) om dödande av förkommen handling. Ett pantbrev som har kommit bort kan dödas, vilket innebär att själva handlingen förlorar sin giltighet (2 och 3 §§ lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling). Därefter kan ett nytt pantbrev utfärdas. På Lantmäteriets hemsida finns information om hur man går tillväga för att ansöka om dödande av pantbreven. Observera att det är den som har tappat bort pantbrevet som måste göra denna ansökan (3 § lag (2011:900) om dödande av förkommen handling).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetspant (69)
2021-04-14 Pantsätta samägd egendom
2021-01-31 Vad händer med pantbrev när lånet är betalt?
2020-12-14 Vad ska man göra om pantbrev tappats bort?
2020-11-16 Pantsättning av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (91198)