Kan Lawline hjälpa till att besvara skoluppgifter?

Kjell och Bittan (för övrigt Gittans tvillingsyster som inte nöjer sig med hälften utan vill ha allt) är intresserade av en fastighet i Varberg då Bittan vill ha närmare till Ullared. Fastigheten de tittar på har ett utgångspris om 3,5 miljoner och i budgivningen vinner Kjell och Bittan med ett bud på 4,2 miljoner. Det finns vid köpetillfället redan befintliga pantbrev enligt nedan Inteckningar Totalt antal inteckningar 3 Totalt belopp 1 955 000 SEK NR Belopp Inskrivningsdag Aktnr 1 Fysiskt pantbrev 110 000 1976-10-20 76/1234 3 Datapantbrev 500 000 1979-12-12 79/5678 4 Datapantbrev 1 000 000 2000-02-02 00/4321 5 Datapantbrev 345 000 2010-03-03 10/9876 Inskrivning 2 Servitut rättighet Avtalsservitut 1778-10-10 78/0088 När köpebrevet ska undertecknas och tillträdet ske så säger säljaren att de inte hittar det fysiska pantbrevet. De har ärvt fastigheten från en avliden faster och de har aldrig sett något pantbrev. a. Hur hanterar säljaren det borttappade fysiska pantbrevet så att det inte ska drabba köparna? (2 p) b. Hur mycket får Kjell och Bittan maximalt låna till köpet? Redogör för gällandeprincip samt tillvägagångssätt för att använda fastigheten som säkerhet för sitt lån. Ange relevant lagrum.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga framstår, av sin utformning, som en skoluppgift. Lawline har som policy att inte besvara sådana. Vi måste därför hänvisa dig till relevant kurslitteratur alternativt vårt frågearkiv.

Med detta sagt kan det nämnas att din fråga verkar röra panträtt i fast egendom. Det kan härvid påpekas att sådan huvudsakligen regleras i kap. 6 respektive 22 i jordabalken (1970:994). Mer specifikt verkar frågan, för det första, röra problem med ett borttappat pantbrev. Information om sådana hittar du bl.a. på Lantmäteriets hemsida här och här. Du kan också läsa vidare om det här. För det andra verkar frågan, därtill, röra i vilken utsträckning man kan belåna en fastighet med hjälp av pantbrev. Härvid kan kanske begreppet "över skorstenen" vara lämpligt att undersöka närmare. Detta är saker som jag tror att du skulle kunna ha hjälp av när du letar efter svaret på dina frågor.

Skulle det, i själva verket, inte röra sig om en skoluppgift så får du, givetvis, gärna återkomma.

Hoppas du får svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighetspant? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000