Hur påverkas en fastighetsförsäljning av ett pantsatt pantbrev i fastigheten?

Hej! Är det dåligt att amortera ner bolån till noll? Har hört att det ska ha med pantbrev att göra, dvs "bra för potentiell köpare att det finns pantbrev när jag ska sälja min fastighet". Hur långt ner kan/bör man då amortera? 100.000 kr kvar i lån? Eller hur ska man tänka? Jag vill gärna amortera ner allt, men inte om det är dåligt på något vis.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du har en fastighet och att det endast finns ett pantbrev i fastigheten. Pantbrevets summa som är kvar är 100 000 kronor och därefter är fastigheten inte belånad längre. 

Vilken lag är tillämplig? 

Det är jordabalken (JB) som reglerar frågor om köp och försäljning av fastigheter och om pantbrev.

Krävs pantbrev för att sälja en fastighet? 

Lagen ställer inga krav på att pantbrev ska finnas vid en försäljning av fastigheter. De enda kraven som ställs i lagen (4:1 JB) för köp och försäljning av fastigheter är följande:

- Att köpeavtalet är skriftligt 

- Att köpeavtalet innehåller ett pris 

- Att köpeavtalet innehåller en förklaring av säljarens vilja att sälja fastigheten

- Att köpeavtalet innehåller information om vilken fastighet som säljs

- Att köpeavtalet är undertecknat av både säljaren och köparen

Hur påverkas ett köp av att ett pantbrev finns i fastigheten? 

Ett pantbrev används som ett bevis för att en fastighet är belånad och att innehavaren av pantbrevet (banken) har en säkerhet för bolånet i fastigheten. Vid en försäljning övertar köparen existerande pantbrev i fastigheten, om lånen inte har återbetalats. Är det så att man har återbetalat hela sitt lån måste köparen upprätta ett nytt pantbrev, om köparen behöver ta lån för att finansiera köpet av fastigheten. 

Låt oss ta ett konkret exempel. Låt oss säga att du vill sälja din fastighet för 2 miljoner kronor. Köparen behöver låna 1 miljon kronor för att finansiera köpet. Du har ett pantsatt pantbrev till ett värde av 100 000 kronor. Detta pantbrev kommer köparen att överta genom köpet. Köparen behöver nu ta ut ett nytt pantbrev till ett värde av 900 000 kronor och sedan lämna det nya pantbrevet med ditt gamla pantbrev till banken. Det spelar därför ingen egentlig roll om det finns ett pantbrev kvar i fastigheten. 

Avslutande ord och min rekommendation

Inledningsvis ställer reglerna inget krav om att pantbrev bör finnas i en fastighet vid fastighetsköp. Att pantbrev redan finns i en fastighet betyder att köparen kommer att överta dessa pantbrev från säljaren. Räcker pantbrevet inte till att täcka bolånet måste köparen inteckna fastigheten igen för att få låna av banken. Att du har kvar 100 000 kronor i bolån borde inte spela någon större roll för köparen, eftersom det nog är troligt att köparen ändå kommer behöva göra en ny inteckning i fastigheten. Rent juridiskt ska din försäljning därför inte försvåras av du amorterar hela ditt bolån. Att amortera bolånet är med andra ord en ren ekonomisk fråga för dig. Min rekommendation är därför att du går igenom din ekonomi och bedömer om en amortering vore ekonomiskt bäst för dig. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighetspant? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000