Vad ska man göra om man är utsatt för trakasserier?

FRÅGA
Hej. Min exfru håller på och trakasserar mig. Hon stalkar och stirrar på mig även. Mycket obehagligt, har mått så dåligt av det. Vad ska jag göra?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I detta fall skulle olika typer av brott kunna aktualiseras. Nu beskrivs det i frågan inte utförligt vad exakt din exfru har utsatt dig för, men det som skulle kunna vara aktuellt utifrån det du skrivit är följande:

Ofredande enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken (BrB) Olaga förföljelse enligt 4 kap. 4 b § BrB.

Trakasserier i form av störande kontakter eller annat hänsynslöst beteende hör till brottet ofredande enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken(BrB). Gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Exempelvis att någon genom telefonpåringningar, internetspamming eller hög musik stör en annan persons nattro eller trakasserar på något annat sätt. I detta fall kan hon även ha gjort sig skyldig till olaga förföljelse om hon förföljt dig, se 4 kap. 4 b § BrB. Det krävs att hon utfört handlingarna med uppsåt för att hon ska kunna dömas till ansvar, dvs. att hon gjort det med avsikt.

Vad kan du göra?

Min rekommendation är att du gör en polisanmälan genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Du kommer då få berätta vad du har blivit utsatt för så att polisen kan bedöma vilka möjligheter som finns för att utreda situationen. Det är viktigt att inte vänta med att anmäla ett brott till polisen, ju längre tid det har gått sedan brottet begicks desto svårare kan det vara att utreda och klara upp det.

Du kan även ansöka om kontaktförbud. Detta kan beviljas om det finns en klar och konkret risk för att hon trakasserar, förföljer eller begår brott mot dig, se 1 § 2 st Lagen om kontaktförbud. Utredningar om kontaktförbud ska ske snabbt och beslut fattas vanligen inom en vecka. Om du vill ansöka om kontaktförbud kan du vända dig till din lokala polis eller åklagarmyndighet.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91320)