vad ska man göra när man fått hem böter från polisen?

2020-08-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej Jag frågar åt en vän som har hamnat i ett dilemma. Min vän körde bil och körde för fort (tror det va en 50-väg) , han krockade in i en stolpe. Ingen blev skadad förutom hans bil. Nu gör polisen en utredning angående vårdslöshet i trafiken. Han har fått hem ett brev med alternativet att antingen betala boten eller överklaga. Vad kan han konkret göra? Om han överklagar vem betalar rättegångskostnaderna om han förlorar? Kan tillägga att det fanns 4 vittnen till händelsen och jag tror om jag har förstått rätt, att de har meddelat att de tycker att han körde för snabbt, men räcker det som bevisning? de kan ju endast uppskatta farten med ögat. Om han däremot betala boten, är det någon form av "erkännande" som polisen kan använda för deras utredning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att en person har kört bil för fort och krockade i en stolpe under färden, och i samband med detta blivit tagen av polisen som nu inlett en förundersökning om vårdslöshet i trafik. Jag ska försöka besvara dina frågor i olika steg nedan.

Vårdslöshet i trafik

Brottet vårdslöshet i trafik innebär att man som bilist brister i sin omsorg och varsamhet i trafiken och på grund av detta orsakar en trafikolycka, så som att köra in i en stolpe. Straffskalan för detta är dagsböter (1§ lag om straff för vissa trafikbrott).

Bevisning

Jag har svårt att förstå om polisen stoppade honom på plats eller om händelsen kommit till polisens uppmärksamhet först efteråt. Det kan vara så att vittnenas upplevelse av körningen kan räcka som bevisning för att han har kört vårdslöst. Det är väldigt svårt för mig att säga när jag inte vet mer om ärendet. Jag skulle dock utgå ifrån att polisens utredning i stort är klar om de har skickat böter hem till honom. Om han väljer att inte acceptera boten, så kommer polisen att överlämna ärendet till åklagaren som stämmer in åtalet till tingsrätten. Där får han själv också möjlighet att lämna in och åberopa den bevisning som han önskar. Domstolen får då göra en bedömning om bevisningen räcker.

Vad kan han göra?

Som jag tolkar din fråga, så har din vän inte godkänt boten av polisen än, utan har fått möjlighet att göra detta. Alternativet till detta är att ta ärendet till tingsrätten i rättegång. Om han inte erkänner gärningen ska han inte betala boten, utan begära att ärendet går till tingsrätten för att avgöras i rättegång där.

Det finns inga rättegångskostnader i brottmålsförhandlingar, utan staten betalar detta oavsett om den tilltalade blir dömd eller inte. Om den tilltalade dock har en offentlig försvarare, kan den tilltalade bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av kostnaden för den offentliga försvararen om man blir dömd. Dock endast om man tjänar över en viss summa pengar. Blir man dock frikänd betalar staten hela kostnaden för den offentliga försvararen.

Om han betalar boten är det ett "erkännande", och ärendet kommer då avslutas hos polisen och han kommer lagföras för vårdslöshet i trafik. Erkännandet, betalningen av boten, är således det sista som händer i utredningen hos polisen innan ärendet avslutas och det förs in i belastningsregistret. Utredningen är huvudsakligen klar när föreläggande om böterna skickas ut, och hans erkännande skulle då avsluta ärendet i princip. Men om han godkänner boten, och sedan ångrar sig, kan han ansöka hos tingsrätten om att undanröja boten, men detta är inte att rekommendera om han inte erkänner brottet då det är svårt att få en godkänd ordningsbot undanröjd. Det krävs att det inte kan anses vara en giltig viljeförklaring eller att det uppkommit ett fel i utredningen (59 kap. 6-10§ rättegångsbalken). Så erkänn inte och betala inte in boten, om han vill få ärendet prövat i domstol.

Sammanfattningsvis

Värt att betona är att utgångspunkten är att det inte ska "kosta" en misstänkt person mer att begära att ärendet prövas av domstol. Detta skulle strida mot rättssäkerheten och varje persons rätt till en rättvis rättsprocess. Om han dock begär en offentlig försvarare, kan han bli återbetalningsskyldig för en del eller hela kostnaden för denne, om han dömds och har ekonomiska medel för detta. Om han inte vill erkänna brottet kan han få det prövat i domstol genom att inte betala och godkänna böterna och begära domstolsprövning hos polisen. Där får han då möjlighet att själv åberopa bevisning som han anser ska ligga till grund för domstolens bedömning. Har han frågor kring detta borde polisen kunna svara på detta åt honom.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?