Vad ska man göra när hyresgästen inte betalar hyran?

Hej

Jag äger en villa som jag hyr ut.

Nya hyresgäster flyttade in i februari och sedan dess ligger hyresgästen redan efter med två månadshyror, dessa har vi avtalt att hon kan betala ner inom ett år, förutsatt att hyrorna nu kommer in fortlöpande.

Men nu kan hon heller inte betala för juli- något jag inte kan acceptera- så vad kan jag göra i denna situation?

Tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta lagar:

Vid uthyrning av en villa aktualiseras jordabalkens (JB) 12 kap. samt lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen).

Vad innebär utebliven hyresbetalning?

För hyresvärden:

Ett hyresavtal upphör omedelbart om en hyresgäst dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen, JB 12 kap. 42 §. Hyresvärden kan då säga upp hyresavtalet, och enligt JB 12 kap. 8 § ska detta ske skriftligt om hyresförhållandet varat längre än tre månader.

För hyresgästen:

Enligt JB 12 kap. 44 § har dock en hyresgäst som avstått från att betala hyran rätt att bo kvar i ytterligare tre veckor efter det att denne fått en underrättelse om att hyresavtalet fortsätter gälla under förutsättning att betalningen sker under denna tid. Hyresvärden är även skyldig att meddela socialnämnden i den aktuella kommunen att avtalet sagts upp och anledningen till uppsägningen.

Avhysning:

När denna tidsperiod löpt ut kan avhysning ske med hjälp av Kronofogdemyndigheten. För att hyresgästen, om nödvändigt med våld, ska kunna flyttas från bostaden krävs det emellertid en dom från tingsrätten som säger det, enligt utsökningsbalkens 3 kap. 1 §.

Vad du kan göra:

- Meddela hyresgästen att hyresavtalet är förverkat på grund av utebliven betalning. Det måste framgå att hyresgästen får bo kvar om hyran betalas inom tre veckor. Skicka även ett rekommenderat brev med samma sakliga innehåll till socialnämnden i den kommun din villa ligger i.

- Skicka in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden (ansökan hittar du här), och bifoga de meddelanden du skickat till hyresgästen och socialnämnden. Ange de belopp som förfallit till betalning tydligt.

- Om hyresgästen inte betalar efter ha blivit kontaktad av Kronofogden så kommer myndigheten fråga om saken ska överlämnas till tingsrätten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning