Vad ska man göra när försäkringspengar skickats ut till fel konto när man inte är försäkringstagare?

2019-04-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Vår son skadade sig under förskoletiden. Han beviljades ärrersättning av det försäkringsbolag (F)kommunen hade olycksfallsförsäkringen hos. Ärrersättningen betalades ut med befriande verkan. Till ett annat konto än det vi uppgivit. Vi uppgav dock fel kontonummer, till ett konto som inte finns. Enligt dokumentationen har utbetalningen lagts upp till det (felaktiga) konto vi uppgivit. Men någonstans i F:s system försvann en siffra i kontonumret. Detta syns på kvittot på utbetalningen från F. F har alltså INTE skickat pengarna till det kontonummer vi uppgivit. Banken (B) har frågat kontoinnehavaren efter pengarna. Denna har redan spenderat 35 000 kr av vår sons pengar. Han betalade dock tillbaka 8000 kr till B. B vill skicka tillbaka åtminstone dessa pengar till F, så att de kan betalas ut till vårs sons rätta konto. Men F vill inte ta emot pengarna. De vill inte heller hjälpa oss att begära tillbaka pengarna från den som fått dem. F hänvisar till att de avslutat ärendet i samband med att de betalat ut ersättningen med befriande verkan. Vi vände oss till ARN. ARN kan inte titta på ärendet då det inte är vi utan kommunen som är kund. Vi undrar nu: 1. gäller "befriande verkan" när utbetalningen gått till ett annat konto än det vi uppgivit? 2. finns det något vi kan göra för att bli "part" så att vi kan vända oss direkt till den som fått pengarna och be om att få tillbaka dem/lämna in stämningsansökan? Det är ju inte vi som gjort utbetalningen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har försäkringsbolaget betalat ut försäkringspengarna med befriande verkan?
Eftersom försäkringsbolaget inte har gjort utbetalningen till det konto ni uppgivit kan de inte heller ha gjort utbetalningen med befriande verkan. Felet har ju uppkommit med anledning av försäkringsbolagets egna handlande.

Vänd er till kommunen
Eftersom det är kommunen som är försäkringstagare är det de som i första hand måste vända sig till sitt försäkringsbolag och påpeka att utbetalning inte skett till rätt konto (1 kap. 4 § andra stycket försäkringslagen). Ni bör således vända er till kommunen och förklara den uppkomna situationen.

Skulle kommunen vägra ta tag i problemet är ni tvungna att väcka en skadeståndsrättslig talan i domstol. Detta kan dock medföra rättegångskostnader, vilket innebär att det är mycket mer fördelaktigt om ni försöker få kommunen att ta upp frågan med sitt försäkringsbolag.

Kan ni bli part mot personen som fått pengarna?
Det är försäkringsbolaget som har en fordran mot den som felaktigt fått ut pengarna, vilket innebär att det är de som är att betrakta som part. För att ni ska kunna bli part måste försäkringsbolaget i så fall lämna över sin fordran till er. Borgenärer (den som ska få betalt) har i allmänhet rätt att lämna över sin fordran, och det är alltså möjligt att bli part genom att vända er till försäkringsbolaget och be om att ta över den. Det är däremot inte säkert att de ens kommer bemöda sig med att överlåta sin fordran med tanke på att de inte verkar intresserade av att lösa situationen i övrigt heller. Dessutom skulle ett övertagande av fordran innebära att ni måste väcka talan i domstol om att få tillbaka pengarna på den grunden att den som fått pengarna måste ha förstått att det skett en felaktig utbetalning. Återigen så kan rättegångskostnader komma i fråga. Det bästa alternativet är således att vända er till kommunen och be dem att sätta press på sitt försäkringsbolag.

Har ni några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå, får ni gärna höra av er till pegah.fazli@lawline.se!

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1223)
2019-09-22 Hur ska man ange flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt?
2019-09-21 Vem får vara vittne vid en framtidsfullmakt?
2019-09-20 Vilka lappar får jag sätta upp i en butik?
2019-09-08 Behöver jag betala tillbaka handpenning vid hävt köpavtal?

Alla besvarade frågor (73019)