Vad ska man göra när ett ärende om daglig verksamhet tar för lång tid?

2020-09-26 i Myndigheter
FRÅGA
Person som är inskriven i LSS och bor på ett serviceboende. Lämnar in en ansökan om att få börja på daglig verksamhet. Biståndshandläggaren tar inte beslut i ärendet utan låter ärendet vara pågående. I den här situationen så kan inte personen som lämnat in ansökan börja på daglig verksamhet för att den blivit beviljad, kan inte heller överklaga beslutet om den blivit nekad. Hur länge får biståndshandläggaren låta beslutet vara pågående? Vart ska personen eller den som företräder personen vända sig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt förvaltningslagen ska ärenden handläggas så snabbt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (9 § förvaltningslagen). Det står därmed inte angivet i lag hur lång tid en myndighetsutövare har på sig att handlägga ett ärende, eftersom en sådan tidsgräns är omöjlig att sätta då det beror på ärendets omfattning och art.

Det finns en däremot möjlighet för den enskilde att eventuellt påskynda handläggningen av ärenden som avser myndighetsutövning. För att det ska vara möjligt krävs det dock att det gått minst 6 månader från det att ärendet påbörjades. Om så är fallet, kan man uppmana att ärendet avgörs genom att skicka en skriftlig begäran om detta till myndigheten, i det här fallet kommunen (12 § förvaltningslagen).

Kommunen ska då inom 4 veckor antingen avgöra ärendet eller skicka ett beslut om att de avslår begäran. Skulle kommunen avslå begäran, ska ni skriftligt skicka ett meddelande till kommunen om att ni vill överklaga detta beslut (12 § andra stycket förvaltningslagen). Domstolen kan då komma fram till att myndigheten ska avgöra ärendet inom fyra veckor.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (368)
2020-10-21 Avvisad i en rättidsprövning
2020-10-18 bostadslös, var skriver man sig då?
2020-10-17 Upphandlingsprocessen från anbud till accept
2020-10-16 Kan man dra slutsatsen att MÖD till viss del håller med MMD:s bedömning om MÖD inte meddelar prövningstillstånd?

Alla besvarade frågor (85250)