Vad ska man göra när en grusväg bredvid tomten dammar så att det knappt går att vara i trädgården?

2019-05-20 i Myndigheter
FRÅGA
hej vi har en grusväg 3m utanför tomtgränsen 60m som dammar så att det inte går grilla,bada,att barnen inte kan leka, hoppa studsmatta vi har en merkostnad tvätt,bilar husventilation det är komunens väg till idrottsplats får inget svar från hälsoinstansen vad göra
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ta kontakt med Trafikverket
Jag kommer i mitt följande svar anta att det är kommunen som är väghållare i det här fallet, eftersom det är en grusväg som går till en av kommunen ägd idrottsplats. Vid väghållning ingår drift av väg, vilket i sin tur innefattar att hålla vägen i ett sådant skick att olägenhet för människors hälsa förebyggs och undanröjs samt att hänsyn till människors trevnad i rimlig utsträckning uppfylls (4 § och 26 § väglagen). För att uppnå dessa mål kan man bland annat behöva ta till service- och förbättringsåtgärder, som att exempelvis antingen asfaltera en väg eller använda en annan typ av grus (26 § tredje stycket väglagen).

Den myndighet som ska se till att kommunen uppfyller sitt ansvar över sina vägar är Trafikverket (6 § väglagen). Ni ska alltså ta kontakt med Trafikverket och förklara situationen.

Ta kontakt med kommunens miljökontor
Jag vet inte om den så kallade hälsoinstansen du pratar om är att jämställa med det som kommuner brukar kalla "miljökontor". I vilket fall som helst brukar just kommunernas miljökontor ha hand om att se till så att kommuninvånarna befinner sig i en sund miljö fri från vissa hälsoskadliga fenomen som exempelvis buller, mögel osv. Att ta kontakt med dem och uppmana kommunen att göra något åt dammet kan således också fungera.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (260)
2019-07-14 Chef hotar med Arbetsdomstolen pga. SGI-utredning, vad gäller?
2019-07-14 ​Kan jag invända mot överförmyndarens entledigande?
2019-06-30 Hur vet man om man kan begära ut information från en myndighet?
2019-06-30 Hemtagningsbegäran

Alla besvarade frågor (71070)