Vad ska jag tänka på när jag använder en megafon?

2020-03-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag köpte en megafon igår har inte använt den än för ville först få reda på vad som gäller rent juridiskt av er innan . Så det jag undrar e vad som gäller för att hålla sig inom lagens ramar och inte riskera konsekvenser som t.ex. böter/fängelse osv. Tack för ni finns! <3
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Just för megafoner finns ingen särskild lagstiftning men det finns lite olika regleringar för buller.

Buller enligt miljöbalken (MB)

I 32 kap. MB finns regler om s.k emissionsskador som exempelvis buller, 32 kapitlet 3 § sjätte punkten MB. Den som orsakar personskador, sakskador eller orsakar utgifter för annan, genom verksamhet på sin fastighet, ska betala skadestånd, 32 kapitlet 1 § MB.Om du spelar musik ut i allmänheten och detta i sin tur orsakar någon av dessa skadetyper för annan kan du bli ersättningsskyldig.

Buller om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För den som bor i hyresrätt eller bostadsrätt finns det ofta regler kring bullernivån i bostadsrätten eller hyresrätten. Den som inte iakttar dessa riskerar att bli av med sitt kontrakt. Således är det viktigt att du inte orsakar olägenheter för andra boende i hyre- eller bostadsrättshuset när du använder megafonen.

Slutsats

Vid brukandet av anordningar som kan orsaka buller är det viktigt att man inte orsakar olägenhet för andra. Viss mängd buller ska omgivningen tåla och socialstyrelsen har satt som riktlinjer att max ljudnivå i vardagsrum och sovrum är 45 dBA.

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (612)
2020-09-17 Har min dotter rätt till skadestånd från sin skola?
2020-09-07 Kan jag få någon ersättning för min förstörda oförsäkrade motorcykel?
2020-09-04 Skadestånd för varm mat
2020-08-31 Hur mycket kan jag få i skadestånd för sveda och värk?

Alla besvarade frågor (84103)