FrågaKÖPRÄTTKöplagen12/08/2020

Vad ska jag göra om säljaren inte levererar en vara jag köpt på internet?

Om man köper något via Facebook och har betalat via swish. Men säljaren skickat sedan Inte varan.

Vad är det som gäller då? Hur får man tillbaka pengarna?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du köpt en vara på internet av en privatperson, men att säljaren vägrar leverera varan. Regler om köp av lös egendom mellan privatpersoner finns i köplagen (KöpL). Regler om betalningsföreläggande finns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).

Vilka påföljder kan bli aktuella vid dröjsmål med varans avlämnande?

Om varan inte avlämnas får köparen kräva fullgörelse eller häva köpet, samt dessutom kräva skadestånd (22 § KöpL). Fullgörelse innebär att du kan kräva att säljaren skickar varan till dig enligt köpeavtalet (23 § första stycket KöpL).

Köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål under förutsättning att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller borde insett detta (25 § första stycket KöpL). Om säljaren väljer att inte skicka varan till dig har han insikt om att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig, eftersom en av säljarens viktigaste förpliktelser i ett köpeavtal är att tillhandahålla den avtalade varan i avtalat skick.

Vid hävning av köpet har du rätt att få pengarna tillbaka. Om säljaren inte återbetalar dig pengarna kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, (1 § BfL). Du hittar information om hur du ansöker om betalningsföreläggande på Kronofogdemyndighetens hemsida.

Du som köpare har även rätt till skadestånd för den skada du lidit till följd av säljarens dröjsmål, om inte säljaren kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll (27 § första stycket KöpL). Säljaren måste med andra ord kunna bevisa att anledningen till att han inte levererat varan till dig beror på någon omständighet han inte kan råda över.

Sammanfattning

Eftersom säljaren inte levererat varan enligt avtalet kan du kräva fullgörelse eller häva köpet samt kräva skadestånd av säljaren. Om säljaren inte vill återbetala dig köpesumman kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo