Vad ska jag göra om min tidigare chef vägrar betala ut min semestersättning?

FRÅGA
Hej,Har lite problem med min förra chef som inte vill inte betala ut min semestersättning... Kan ni hjälpa mig med det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skyldig att betala ut semestersättning

Vad gäller semestersättningen är arbetsgivaren skyldig att betala ut semesterersättning till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter att anställningen avslutades, enligt 30 § 1 st semesterlagen. Arbetsgivaren kan dock få längre tid på sig om semesterersättning inte kan beräknas inom en månad efter anställningens upphörande. Då ska ersättningen istället betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräknas semestersättningen upphörde, enligt 30 § 2 st semesterlagen. Undantag när semestersättning inte ska betalas ut efter avslutad anställning är om arbetstagaren har fått semestersättning utbetald varje månad med 12%, alltså tillsammans med lönen. Om så är fallet har man ingen innestående semesterersättning att få utbetald. Om arbetsgivaren vägrar betala ut semesterersättning bryter denne mot semesterlagen och kan därför bli skadeståndsskyldig gentemot dig, enligt 32 § semesterlagen. Talan måste väckas inom två år, 33 § semesterlagen.

Om din arbetsgivare vägrar

Jag tycker att du i första hand ska kontakta arbetsgivaren och begära att denne betalar semesterersättning om du inte redan gjort det. Du kan gärna hänvisa till att du har rätt till detta enligt semesterlagen.

Om din arbetsgivare i sin tur vägrar att betala ut slutlönen/semesterersättningen kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande. Det är viktigt att du är så tydlig som möjligt när du beskriver ditt ärende i denna ansökan. När du sedan har skickat in din ansökan kommer Kronofogden att skicka ett brev till din förra arbetsgivare om att du vill ha betalt. Arbetsgivaren kan då välja att betala dig eller bestrida skulden. Om arbetsgivaren väljer att bestrida kommer du underrättas om detta och då kan du välja om du vill ta det vidare till tingsrätten.

Behöver du hjälp med ansökan till Kronofogdemyndigheten är du välkommen att kontakta våra jurister på juristbyrån för ytterligare hjälp.

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?