Vad ska jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut lön?

FRÅGA
Hej Lawline !Jag jobbade på ett cafe som nu inte vill ge mig betalt, en månad senare. Jag skrev till chefen om det men han svarade inte mig så jag skrev att inte betala ut lön är ett avtalsbrott och jag ska därför gå vidare med detta, därav han skrev att inte följa uppsägningstiden är också ett brott så jag kan gärna gå vidare med det, men som jag har förstått det så kan man säga upp sig med omedelbar verkan om man inte fått betalt innan förfallotiden?Mina kollegor har heller inte fått sina löner men till de svarar han att han ska ge de när han har sålt cafeet, så min fråga är hur kan jag gå vidare med detta och vad rekommenderar ni att jag gör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som om du undrar hur du kan gå vidare för att få ut din lön samt om det stämmer att du har rätt att frånträda anställningsavtalet omedelbart om din lön inte betalas ut.

Reglerna om anställningsskydd finns i lagen om anställningsskydd (LAS), reglerna om få din lön utbetald finns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) samt utsökningsbalken (UB).

Kan en arbetsgivare frånträda anställningsavtalet när denne inte får sin lön utbetald?
Huvudregeln är att ett anställningsavtal gäller tills vidare samt att vissa uppsägningstider ska beaktas både av arbetsgivaren och arbetstagaren (4 § och 11 § LAS). En arbetstagare får dock omedelbart frånträda anställningen om arbetsgivaren "i väsentlig mån åsidosatt sina skyldigheter mot arbetstagaren" (4 § tredje stycket LAS). Ett exempel på detta är om arbetsgivaren inte betalar ut lön till arbetstagaren under en lite längre tid. Det innebär alltså att du har rätt att frånträda anställningen eftersom din arbetsgivare inte betalat ut din lön. Utifrån de omständigheter du har skrivit i din fråga har du alltså inte begått ett avtalsbrott. Beroende på omständigheterna kan du dessutom ha rätt till skadestånd för att din arbetsgivare inte följer LAS (38 § LAS).

Vad kan du göra för att få ut din lön?
Din arbetsgivare är skyldig att betala ut din lön, när denne inte gjort det har du en fordran (skuld) att göra gällande mot din arbetsgivare. När någon vägrar betala en fordran så kan man ansöka hos kronofogdemyndigheten (KFM) om betalningsföreläggande (2 § BfL). För att kunna ansöka om betalningsföreläggande måste fordran vara förfallen till betalning. I ditt fall anses fordran vara förfallen till betalning den dagen då lönen skulle ha betalats ut. KFM kommer då kontakta din arbetsgivare för att försöka få denne att betala ut din lön. Om arbetsgivaren då bestrider betalningsföreläggandet kan du välja att kronofogden ska lämna över ärendet till en domstol (33 § BfL).

Vad händer om målet överlämnas till domstol?
Om målet överlämnas till domstol så kommer domstolen avgöra om betalningsskyldighet föreligger eller inte. Om domstolen kommer fram till att din arbetsgivare är betalningsskyldig utgör domen något som kallas för en "exekutionstitel". En exekutionstitel är den rättsliga grunden för KFM att med tvång kan driva in en fordran. En sådan dom (eller exekutionstitel) kan KFM alltså använda för att driva in skulden åt dig (3 kap. 1 § UB). Förhoppningsvis så behöver det inte gå så långt som till domstol, troligtvis kommer arbetsgivaren betala skulden när denne får betalningsföreläggandet från KFM.

Sammanfattning av vad Kronofogden får göra:
Kronofogden kan alltså först genom betalningsföreläggandet bara uppmana din arbetsgivare att betala men inte tvinga denne att betala. Om arbetsgivaren fortfarande inte vill betala kan du kräva att kronofogden lämnar över målet till domstol. Om domstol bedömer att arbetsgivaren är betalningsskyldig men denne fortfarande vägrar betala kan Kronofogden använda domen för att med tvång få arbetsgivaren att betala.

Detta kanske är ett lite komplicerat svar, därför försöker jag sammanfatta det viktiga åt dig.

Sammanfattning:

Du har rätt att frånträda avtalet omedelbart om din arbetsgivare inte betalar ut din lön. Du kan ansöka hos Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande, då kommer KFM höra av sig till din arbetsgivare och framföra det betalningskrav du har. Läs mer om ansökan på kronofogdens hemsida genom att trycka här.

Om det skulle vara så att arbetsgivaren bestrider (inte håller med om) betalningsföreläggandet, så kan KFM överlämna målet till domstol. Om domstolen beslutar att din arbetsgivare är skyldig dig pengar så får KFM genom domen en rätt att med tvångsmedel driva in din lön.

Förhoppningsvis går din arbetsgivare med på att betala ut lönen när hen får betalningsföreläggandet eftersom hen kanske inte vill ta ärendet till domstol. Min rekommendation till dig är alltså att ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden.

Hoppas att du fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?