FrågaKÖPRÄTTKöplagen01/06/2018

Vad ska jag göra om köparen vägrar att betala och vill ångra köpet?

Hej

Har ett dilemma gällande försäljning av vara mellan privatpersoner.

Jag har via annons sålt en vara. Jag var extra noga med att informera köparen om att det inte var någon som helst ångerrätt, vilket godkändes av köparen. Köparen ville dela upp betalningen, med leverans av varan efter full betalning, vilket jag gick med på. Köparen betalar 3500kr av 5000kr totalt, lagom till betalningen av de sista 1500kr så säger köparen att hon inte längre är intresserad av varan och vill ångra köpet samt vill ha pengarna skicka de till sig genast.

Nu till dilemmat och min fråga. Vad kan jag göra nu?

Dom 3500kr som köparen har betalt mig, måste jag skicka tillbaka dom till henne eller är dom förbrukade med tanke på att det inte var någon ångerrätt?

Kan jag på något sätt "tvinga" henne att betala resterande summa, för att sedan skicka henne varan?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med är det köplagen (1990:931) (KöpL) som gäller vid köp av lös egendom mellan privatpersoner (se 1 § KöpL). Lagen är däremot inte tvingande, vilket innebär att du och köparen har rätt att frångå lagen och avtala om andra villkor (se 3 § KöpL).

En grundläggande utgångspunkt inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Eftersom det inte finns några regler i KöpL som medger rätt att ångra köp måste alltså säljaren och köparen ha avtalat om en sådan rätt för att den ska gälla.

Det framgår av din fråga att du och köparen har kommit överens om att inte någon ångerrätt ska finnas och köparen har därmed inte rätt att begära att ert köp ska gå åter.

Vidare är köparen skyldig att att betala det pris som ni har kommit överens om i avtalet. Uppfyller inte köparen sina skyldigheter har du i egenskap av säljare rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning, eller - i vissa fall - häva köpet (se 51 § KöpL).

Mitt råd till dig är att i första hand kontakta köparen för att se om det finns någon möjlighet att lösa problemet sinsemellan. Om det inte är möjligt kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, förutsatt att att sista dagen för betalning har passerat (se här). Förfarandet förutsätter dock att köparen inte bestrider betalningsskyldigheten. Om köparen gör ett sådant bestridande kommer du underrättas om det och kan då välja att målet ska överlämnas till tingsrätten. Du kan även välja att direkt ge in en stämningsansökan till tingsrätten och därigenom kräva betalt. Det kan emellertid bli onödigt kostsamt och bör användas som ett sista alternativ.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo