Vad ska jag göra om jag fått för lite i lön?

2020-01-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag jobbar inom restaurang branschen, en av Sveriges största kedjor. Jag arbetar i nu läget som timanställd och har även varit säsongare. De senaste 6 månaderna har jag fått felaktig lön, dvs mindre lön än vad jag har jobbat för. Varenda månad har det varit fel även fast jag har kontaktat chefen om min lön, flera veckor innan lönerapporten ska komma in men ändå så blir det fel i slutändan. Detta har inte bara hänt mig utan även mina kollegor har drabbats.Vi har även hört att han vill ersätta vårt team bakom våran rygg för att vi klagar på detta. Nu har jag blivit trött på det här och har sagt till honom att det räcker. Jag får ingen hjälp av restaurang facket, då varken jag eller mina kollger inte är medlemmar där. Det här företaget är med i ett kollektivavtal, där det står att lönen ska betalas ut den 25:e varje månad. Jag anser att min chef har gjort ett kontraktsbrott och när jag sa detta till honom så hånskrattade han och sa absoulut vi kan ha ett möte men du är ensam och är inte med i restaurangfacket. Jag har läst på lite och det är inte lite pengar det handlar om. Jag har läst om att man kan få dröjsmålsränta eller något liknande, någon sorts kompensation. Vad har jag för laglig rätt? Jag ska in på möte med chefen nästa vecka och undrar vad jag har rätt till gällande detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller lön som regleras i ditt anställningsavtal. Har du fått för lite i lön så ska du meddela din chef snarast om detta, eller om ni har någon löneavdelning. När din arbetsgivare inte har betalat lön som du borde ha fått, så innebär det att du får en penningfordran mot hen. Fordran är din lön som skulle ha betalts ut.

Det stämmer att arbetsgivaren begår ett kontraktsbrott om hen inte betalt lönen i tid. Av 4 § tredje stycket i lagen om anställningsskydd (LAS) framgår nämligen att en arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Arbetsgivarens åligganden är framförallt att betala ut korrekt lön i tid.

Det stämmer också att du har rätt till ränta för tiden som du skulle ha fått din lön utbetald, fram tills att betalning sker, 6 § räntelagen.

Eftersom du skriver att du inte är med i facket, så får du i så fall vända dig till Kronofogdemyndigheten för ett betalningsföreläggande. Kraven för ett betalningsföreläggande är att du har ett penningkrav och att denna förfallit till betalning. Du hittar förfarandet här.

Mitt tips är att du först pratar med din chef och försöker få lönen korrigerad. Skulle du inte lyckas med det så kan du i andra hand vända dig till Kronofogdemyndigheten.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ayub Akbari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1769)
2020-09-25 Kan man ha två heltidsjobb?
2020-09-19 Bristande tillgänglighet
2020-09-19 Har en arbetsgivare rätt att kräva att en anställd ska visa ett utdrag från sitt belastningsregister under pågående anställning?
2020-09-18 Har arbetsgivare rätt att få tillbaka för mycket utbetald semesterersättning?

Alla besvarade frågor (84343)