FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 31/07/2021

Vad ska jag göra om arbetsgivaren inte betalar ut lönen?

Hur gör man om man inte har en anstälnings kontrakt och inte får lån för arbetet ?

Jag har i 6 månader jobbat hos ett företag men har inte fått någon anstälnings avtal och ingen lön.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Anställningsavtalet är bindande även om det inte är skriftligt

Det finns inget formkrav för ett anställningsavtal, vilket innebär att även ett muntligt avtal är bindande. Eftersom du har jobbat för arbetsgivaren i sex månader tolkar jag det som att ni muntligen kommit överens om att du ska arbeta, dock har inget anställningskontrakt skrivits på. Detta innebär inte att det inte föreligger ett bindande anställningsavtal, bara för att ni inte skrivit under något anställningskontrakt.

Vad kan du göra om du inte fått lön från arbetsgivaren?

Eftersom det föreligger ett bindande anställningsavtal och du har arbetat för arbetsgivaren så har du rätt till lön. Om arbetsgivaren inte har betalat ut din lön kan du i första hand påtala för denne att du inte erhållit någon lön för det arbete du har utfört och fråga efter anledningen till att det inte utbetalats. Om arbetsgivaren väljer att ändå inte betalar ut lön bör du kontakta facket. De kan hjälpa till att driva frågan och agera som påtryckningsmedel för att arbetsgivaren ska betala ut din lön.

Om du inte är medlem i facket kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. För mer information om hur du ska gå tillväga om du vill ansöka om ett betalningsföreläggande kan du klicka här.

Hoppas att mitt svar har varit till din hjälp! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Med vänlig hälsning,

Nhi TranRådgivare