Vad ska jag göra när sonen inte får stå på hyreskontraktet och vi behöver extra bidrag till hyran?

2020-05-11 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej. Min son tar studenten i år. Jag är sjukskriven och har låg inkomst. Pratat med socialen och försäkringskassan om hyres hjälp då han inte har något jobb efter skolan utan ska läsa upp ämne på komvux till hösten. De säger att han inte kan få hjälp då han inte står på hyreskontraktet. Mitt bostadsbolag säger NEJ han får inte stå på kontraktet med dig. Är detta rätt? Hur ska jag/vi gå till väga? Kommer inte kunna bo kvar på grund av min lilla inkomst. Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är bostadsbolagets beslut rätt?
Rätten till bostadsbidrag är dessvärre inget som omfattar någon som är inneboende hos en annan (96 kap. 2 § andra stycket socialförsäkringsbalken). Rätten att få stå på hyreskontraktet är vidare något som det är upp till hyresvärden att besluta om. I vissa fall kan man ha möjlighet att låta hyresnämnden göra en prövning av hyresvärdens beslut, men då måste det röra sig om vissa specifika situationer. Dessa består i bland annat man ska flytta ut och överlåta hyresrätten till en närstående man bott tillsammans med (12 kap. 34 § jordabalken). Inte någon av situationerna går att applicera på just er situation.

Sammanfattningsvis har bostadsbolaget rätt att neka honom att stå med på kontraktet, och det finns dessvärre inget i hyreslagen som ger er rätt till någon form av överprövning av beslutet hos hyresnämnden.

Hur kan ni göra?
Eftersom din son inte står på kontraktet är han tyvärr inte berättigad till någon form av bostadsbidrag. Det finns däremot vissa andra alternativ än de som Försäkringskassan och socialen erbjuder.

Om det är gymnasiekurser din son tänker läsa på Komvux har han inte rätt att ta CSN-lån för detta förrän vid vårterminen det år han fyller 20. Men han har möjlighet att ansöka om så kallat "extra tillägg" utöver den studiehjälp han har rätt till i form av studiebidraget. Om er inkomst i familjen är lägre än 125 000 kronor före skatt under ett läsår så finns det möjlighet att ansöka om detta, och hur mycket ni får beror på situationen ni befinner er i. Ni kan dock max få ut 850 kronor extra, utöver studiebidraget på 1250.

Ett till alternativ är att han gör en sen anmälan till en distanskurs till höstterminen och i samband med detta ansöker om CSN-lån. Rör det sig om universitetsstudier behöver man inte ha fyllt 20 år för att ha rätt till att ta lån, till skillnad från om det rör sig om gymnasiala komvuxkurser. Vissa kurser är öppna för sen anmälan på antagning.se, vilket man kan se om det finns en "välj"-knapp bredvid kursen i fråga.

Vad man bör komma ihåg är att CSN-lån trots allt är ett lån man blir tvungen att betala tillbaka, att man faktiskt måste avsluta kursen för att kunna behålla det man lånat efter terminens slut och att rätten till studiehjälp för konvuxstudierna kan minska den andel lån man har rätt till. Lånet har å andra sidan en låg ränta, och väljer man något lättare ämne kan det vara ett alternativ som ändå kan fungera trots att man samtidigt läser på Komvux. CSN-lånet är dessutom högre än enbart studiehjälpen han får på Komvux.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?