Vad ska jag göra när oljud från byggnaden gör att man inte kan sova i en nyproducerad bostadsrätt?

2019-12-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Har köpt en nyproduktion av ett byggföretag. Men kan inte sova i lägenheten för att det smäller/ bankar i väggen. Det är som om någon slår i väggen med en planka. Detta ljud kommer väldigt regelbundet och jag blir väckt! Byggföretaget har gjort ljudmätningar i min lägenhet och decibelen uppkommer till 50! Det tillåtna gränsvärdet är 30 i en bostad. Byggföretaget har försökt att hitta felet nu i 6 månader!!!!! Och INTE kunnat hitta det! Kan jag häva köpet! Måste jag börja en rättsprocess mot föreningen? Byggföretaget har gjort ett klart dolt byggfel! Hur ska jag gå till väga????? Snälla hjälp mig och min dotter
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du har köpt bostadsrätten av ett byggföretag. Därmed är det byggföretaget som du ska rikta eventuella anspråk mot, och inte föreningen.

Eftersom byggföretaget är en näringsidkare och bostadsrätter är lös egendom är det konsumentköplagen som blir tillämplig.

Är det fel på "varan" (bostadsrätten)?
En vara ska, om inte annat följer av avtalet, vara ägnad för de ändamål som varor av liknande slag i allmänhet används för (16 § konsumentköplagen). I det här fallet rör det sig om en bostadsrätt, vilket innebär att den ska vara beboelig, helt enkelt. Om ljudnivåerna är högre än vad som är tillåtet är det därmed fel på varan, eftersom det i sig innebär att bostaden inte kan användas på det sätt som den är avsedd till (16 § tredje stycket konsumentköplagen). Till skillnad från fastighetsköp har du som köpare av en bostadsrätt inte en undersökningsplikt, vilket innebär att omfattningen av vad du får åberopa som fel inte begränsas på det viset.

Vad har man för rättigheter vid fel på en vara?
För det första måste köparna åberopa felet inom rimlig tid från det att personen upptäckte felet genom att reklamera varan mot säljaren, vilket dock verkar ha skett i det här fallet (23 § konsumentköplagen).

Köparen måste sedan först begära antingen omleverans eller avhjälpande (27 § konsumentköplagen). Omleverans blir inte relevant i fråga om bostadsrätter, vilket innebär att säljaren måste ha en chans att istället få avhjälpa felet, dvs fixa det. Det är först om avhjälpandet inte kan ske utan väsentliga besvär för köparen eller inom skälig tid som hävning blir ett möjligt alternativ (28 § konsumentköplagen). Vad som krävs är dock att felet är av "väsentlig betydelse" för köparen (29 § konsumentköplagen). I annat fall är det endast prisavdrag som man kan begära.

I det här fallet har det gått 6 månader sedan du först åberopat felet hos byggföretaget. Något avhjälpande har inte skett. Min bedömning är således att avhjälpande inte skett inom skälig tid, då 6 månader är väldigt lång tid i fråga om fel som stör ens nattsömn, vilket innebär att man kan gå vidare till alternativen prisavdrag eller hävning. Eftersom det rör sig om höga ljudnivåer som stör nattsömnen gör jag bedömningen att det rör sig om ett fel av väsentlig betydelse, eftersom det vanligtvis är viktigt att man också ska kunna sova i sin bostad. Således anser jag att du kan häva köpet.

Vad ska du göra?
För att kunna häva köpet måste byggföretaget gå med på det, och i det fall de inte gör det, måste du istället väcka talan om detta i domstol. Eftersom det är lättare att lösa frågan utanför domstol, råder jag dig att först ta kontakt med byggföretaget och framställa ditt krav. Uppge att du kommer vända dig till ARN eller media om de inte går med på det. Skulle de ändå inte vara samarbetsvilliga bör du vända dig till ARN - även om ARN:s beslut inte är bindande brukar företag oftast följa deras utslag. Först om det visar sig att de inte rättar sig efter ARN:s beslut i frågan bör du väcka talan i domstol.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1030)
2020-07-09 Vad kan man göra om företaget inte återkopplar efter reklamation?
2020-07-08 Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?

Alla besvarade frågor (81795)