Vad ska jag göra när en lokal jag hyrt blivit vandaliserad av oinbjudna gäster?

2017-08-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej! I samband med skolavslutningen i våras så hyrde jag en lokal åt min dotter och hennes vänner för att de skulle ha en fest. Det var enbart inbjudna som fick komma in och detta kontrollerades. De inbjudna ungdomarna var mellan 15 och 22 år och alkohol förekom. Jag själv var närvarande till ca. 01.30. Då jag lämnade flöt allt på och de skötte sig bra. Det ansåg även polisen som var där då. Det var tre polisbilar och sex poliser där vid tillfället. De var där två gångar under kvällen eftersom de var ute för att kontrollera skolavslutningsfester. De var nöjda och sista gången lämnade jag samtidigt med dem. Efter detta uppstod problem. Kl. 11.00 på förmiddagen dagen efter festen så ringde det en polis som sade att det inträffat en sak i lokalen jag hyrde. Jag åkte dit och där satt hela hembygdsföreningen som vi hyrt av och väntade på mig. Polisen hade lämnat. Lokalen var delvis sönderslagen, saker var borta och det var i allmänhet väldigt stökigt. De ville inte att vi skulle städa utan tog dit Corvara för att sanera. Städning/sanering kostade 39 000 kr och sönderslaget material 12 000 kr. Det som hade inträffat senare under natten var att ett gäng äldre killar som inte var inbjudna trängde sig in och orsakade all förödelse. Nu till mitt dilemma. Hembygdsföreningen vill ha betalt senast den sista augusti av mig eller så polisanmäler de. Jag har försökt få andra föräldrar att dela på kostnaden. Vad ska jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att mitt svar ur något avseende ska förtydligas eller kompletteras så är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla mig på marcus.backstrom@hotmail.com.

Inledningsvis så kan jag konstatera att du inte kan räkna med någon ekonomisk uppbackning från föräldrarna vars barn befann sig på festen. Av allt att döma är det bara du som har ingått ett avtal med hembygdsföreningen och därmed har en skyldighet att ersätta skador som uppstår inom avtalsförhållandet. Eventuella bidrag från andra föräldrar är i ett sådant läge mer ett uttryck för välvilja än en juridisk förpliktelse.

Baserat på den information du lämnat är det svårt att landa i en annan slutsats än att du bör betala hembygdsföreningen för de uppkomna skadorna. Hotet om polisanmälan är visserligen dumt från föreningens sida (du har nämligen såvitt jag kan se inte begått något brott) men väljer de att väcka en civilrättslig skadeståndstalan mot dig blir det nästintill omöjligt att undgå betalningsskyldighet. I en situation där du förlorar i tingsrätten måste du dessutom betala ränta på beloppet samt både föreningens och dina egna rättegångskostnader, vilket snabbt springer iväg till tiotusentals kronor.

Detta alternativ är dock inte detsamma som att du egentligen är skyldig att täcka upp för skadorna. Det är ju ”gänget av äldre killar” som har orsakat förödelsen genom kriminellt beteende. Efter att du betalat hembygdsföreningen kan du, under förutsättning att du känner till deras identiteter, stämma dem och begära kompensation motsvarande dina egna omkostnader. Väljer du att göra detta kommer du, för att kunna vinna i tingsrätten, sannolikt behöva ett eller flera vittnen som var närvarande under festen och kan intyga att killarna ifråga är skyldiga till skadegörelsen. Huruvida de faktiskt är kapabla att betala efter att den förhoppningsvis positiva domen har fallit är naturligtvis en annan fråga (inte sällan har brottslingar inga eller ytterst lite tillgångar att utmäta).

Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig således att betala föreningen (se till att få ett ordentligt kvitto där det framgår att föreningen är fullt kompenserad) och därefter ”ge dig på” de verkliga förövarna. För att lyckas med en sådan uppgift behöver du troligtvis professionell juridisk rådgivning. Mina duktiga och färdigutbildade kollegor på Lawline kan du kontakta här.

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?