Vad ska jag göra för att legalt kunna behålla mina sparpengar vid skilsmässan?

Hej. Jag och min man har bestämt oss för skilsmässa.Vi skickade en ansökan i januari i år och fick upp till ett år på oss att dicidera eftersom vi har barn. Jag och min man bestämde oss för att jag ska stanna i lägenheten och behålla allt däri. Han vill behålla bilen. Vi pratade om att vi skulle behålla de pengar vi har på våra konton för oss själva och bara dela upp de lån vi har i banken. Hur kan jag göra detta legalt eftersom jag har sparat massor av pengar sedan vi bestämde oss för skilsmässa och jag vill inte att detta ska delas.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När det gäller äktenskap och skilsmässa regleras reglerna kring detta i äktenskapsbalken. Så länge ni inte har avtalat om att något särskilt kommer 7 kap, 9 kap och 10 kap i äktenskapsbalken följaktligen att tillämpas. Av detta kapitel följer att allting ska delas lika med undantag för:

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Detta innebär att fastigheter (lägenheter), bilar, bankkonton och andra tillgodohavanden som huvudregel ska delas lika (se 7 kap 2 § äktenskapsbalken).

Vad ska du göra?

Som du kan utläsa av den första punkten enligt ovan ska emellertid egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild undantas från den ordinära bodelningen. Av 7 kap 3 § följer nämligen att ni själva har möjlighet att upprätta ett äktenskapsförord och däri bestämma att viss egendom ska tillhöra eller tillfalla någon vid eventuell bodelning.

Upprättande av äktenskapsförord

Hur ett äktenskapsförord ska upprättas följer av 7 kap 3 § 2 och 3st.

Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Det kan även vara bra att låta äktenskapsförordet bli bevittnat ifall eventuell tvist kring äktenskapsförordets giltighet skulle uppstå. Hur ett äktenskapsförord ska se ut finns därmed inga särskilda regler om. Däremot finns det många bra mallar att tillgå på internet. Det viktiga är att ni anger att ni ska behålla era banktillgodohavanden för er själva. Därefter måste äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet blir då giltigt från och med den dag det ges in till Skatteverket.

När bodelning sedan ska ske kommer detta att göras i enlighet med det äktenskapsförord ni själva upprättat och dina sparade pengar kommer således inte att delas eller ingå i själva bodelningen.

Hoppas du fått svar på din fråga. Annars är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Mvh,

Nina ErlandssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”