Vad ska ingå i bodelning?

2015-06-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej,jag genomgår en skilldsmässa och undrar mina ärvda pengar som jag har lagt in i bostadsköpet är mitt eller ska delas.tack på förhand
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Av Äktenskapsbalken (ÄktB) 9:1 följer att bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses. I bodelningen ska enligt ÄktB 10:1 makars giftorättsgods ingå. Detta är all egendom ni äger som inte är enskild. Värdet av giftorättsgodset, sedan avdrag gjorts för skulder, ska enligt ÄktB 11:3 läggas samman och delas lika mellan dig och din make. Om du inte ärvt pengarna som enskild egendom och det dessutom föreskrivits att även surrogat för pengarna ska vara enskild egendom ska därför dessa ingå i bodelningen.

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2554)
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån
2020-06-30 När man inte kommer överens under bodelningen
2020-06-30 Är en gåva enskild egendom?
2020-06-30 Bodelning när den ena maken har ett kontaktförbud

Alla besvarade frågor (81633)