Vad ska finnas med i ett överklagande?

2020-12-02 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Ska överklaga försäkringskassans beslut om sjukpenning till förvaltningsrätten. Undra vad som är viktigt att få med där? Samma som när jag överklagade beslutet till försäkringskassan? Vad är viktigt att få med?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett överklagande av ett myndighetsbeslut måste först och främst vara skriftligt och ställt till den högre instansen som ska pröva överklagandet. Du ska dock skicka överklagandet till den myndigheten som meddelade beslutet du vill överklaga. Myndigheten prövar då om överklagandet kommit in inom rätt tid och vidarebefordrar sedan överklagandet till den högre instansen (43 § förvaltningslagen).

Vad ska finnas med i överklagandet?

I överklagandet ska du skriva vilket beslut det är som du vill överklaga. Du ska även skriva varför du tycker att beslutet är felaktigt och på vilket sätt du tycker att beslutet ska ändras.

I överklagandet måste du även inkludera kontaktuppgifter till dig själv i form av namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du har anlitat ett ombud ska samma kontaktuppgifter skrivas för att nå denna. I överklagandet bör du även bifoga eventuella bevis och skriva vad det är som du vill styrka med varje bevis samt annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till i sin prövning. Slutligen ska överklagandet vara undertecknat av dig och ditt eventuella ombud.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Vill du läsa mer om hur myndighetsbeslut överklagas kan du göra det här på Sveriges domstolars hemsida.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1216)
2022-01-27 När har polisen rätt att kräva att jag legitimerar mig?
2022-01-16 Vad är skillnaden mellan beslut och dom?
2022-01-13 Avlyssning av mobiltelefon - vem tar beslut och rätt till information.
2022-01-05 Anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd

Alla besvarade frågor (98704)