Vad ska bevisas i brottmål?

2020-10-06 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej, Undrar en sak kring åklagare och försvarsadvokat. Tex om man är misstänkt för någon brott, och går till tingsrätt. Om man nu har begått brottet får man säga det till sin försvarare eller skall man säga att man är oskyldigt? Är det advokatens jobb att hitta bevis på att jag är oskyldig eller är det jag? Eller är det åklagare som skall bevisa motsatsen och jag skall försvara mig med bl .a bevisa min oskuld eller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna dömas för ett brott krävs att domstolen finner att det är bevisat bortom rimligt tvivel att det är den åtalade personen som begått den åtalade gärningen. I brottmål är det åklagaren som har hela bevisbördan och den som är tilltalad ska beaktas som oskyldig tills dess att motsatsen är bevisad.

Vad är försvararens uppgift?

Försvarsadvokatens uppgift är att värna om och tillvarata klientens intresse. Försvarsadvokaten ska fungera som den tilltalades förlängda arm och föra den talan klienten ger uttryck för. Försvararen kan ifrågasätta bevisningen och föra fram alternativa förklaringar samt argumentera för den lämpligaste påföljden för klienten om denne skulle dömas för brottet.

Du väljer själv om du vill erkänna eller förneka brottet för din försvarsadvokat och/eller för rätten. Att berätta som det är kan underlätta utredningen och advokaten kan ändå föra din talan eftersom det kan finnas andra detaljer i utredningen som är till din fördel. Om du vill erkänna brottet för försvararen men inte för rätten går det inte att säga hur en advokat kommer att hantera ärendet. En försvarsadvokat är nämligen skyldig att följa god advokatsed vilket bl.a. innebär att hen inte får lämna osanna uppgifter till rätten.

Vem ska bevisa vad?

Det är åklagaren som har den fulla bevisbördan vilket innebär att hen ska bevisa samtliga rekvisit i den åtalade gärningen. Du som tilltalad har ingen skyldighet att bevisa din oskuld utan betraktas som oskyldig till dess att åklagaren kunnat bevisa att du är skyldig. Om åklagaren kunnat visa dig skyldig till brottet kan dock en förklaringsbörda inträda för dig men annars har du ingen skyldighet att bevisa något eller komma med förklaringar.

Om man har en försvarare kommer denne att ganska utredningen och ifrågasätta åklagarens bevisning och ibland lägga fram egen motbevisning. Det är försvararens uppgift att lägga fram bevisning, men den kan givetvis grundas i vad du berättar om du känner till omständigheter som kan användas som bevisning.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?