Vad säger lagen om uppsägningstid vid uthyrning av privat bostad?

Hej!

Jag ska hyra en privat bostad i 7mån. Men tanten vill inte ha någon uppsägningstid i avtalet. Vilken lag eller rätt har jag om jag vill säga upp bostaden/stugan?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att du nämner att du ska hyra en privat bostad, tolkar jag det som att lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) blir tillämplig i din situation. Lagen tillämpas på hyresavtal som avses i 12 kap. 1 § jordabalken, där någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål (1 § privatuthyrningslagen)

Du nämner också att ni har avtalat om en bestämd tid för uthyrningen av bostaden (7 månader). Ett hyresavtal som ingåtts för en bestämd tid, upphör som huvudregel att gälla när hyrestiden går ut (3 § privatuthyrningslagen).

Dock anger samma paragraf att ett avtal som ingåtts för en bestämd tid, ändå får sägas upp innan denna tidpunkt. Därav är det fortfarande aktuellt med uppsägningstid. (3 § privatuthyrningslagen)

Uppsägningstiden för hyrning av en privatbostad är olika för hyresgästen och hyresvärden. Medan hyresgästen har 1 månads uppsägningstid, har hyresvärden 3 månaders uppsägningstid. Hyresgästen (du i detta fall) kan därmed säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter 1 månad från uppsägningen. (3 § andra stycket privatuthyrningslagen)

Hoppas du fick svar på din fråga! Om något är oklart är det bara att skriva en kommentar eller höra av dig igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning