Vad säger lagen om uppsägningstid vid uthyrning av privat bostad?

2020-08-17 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Jag ska hyra en privat bostad i 7mån. Men tanten vill inte ha någon uppsägningstid i avtalet. Vilken lag eller rätt har jag om jag vill säga upp bostaden/stugan? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att du nämner att du ska hyra en privat bostad, tolkar jag det som att lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) blir tillämplig i din situation. Lagen tillämpas på hyresavtal som avses i 12 kap. 1 § jordabalken, där någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål (1 § privatuthyrningslagen)

Du nämner också att ni har avtalat om en bestämd tid för uthyrningen av bostaden (7 månader). Ett hyresavtal som ingåtts för en bestämd tid, upphör som huvudregel att gälla när hyrestiden går ut (3 § privatuthyrningslagen).

Dock anger samma paragraf att ett avtal som ingåtts för en bestämd tid, ändå får sägas upp innan denna tidpunkt. Därav är det fortfarande aktuellt med uppsägningstid. (3 § privatuthyrningslagen)

Uppsägningstiden för hyrning av en privatbostad är olika för hyresgästen och hyresvärden. Medan hyresgästen har 1 månads uppsägningstid, har hyresvärden 3 månaders uppsägningstid. Hyresgästen (du i detta fall) kan därmed säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter 1 månad från uppsägningen. (3 § andra stycket privatuthyrningslagen)

Hoppas du fick svar på din fråga! Om något är oklart är det bara att skriva en kommentar eller höra av dig igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1484)
2020-12-31 Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?
2020-12-31 När anses uppsägning kommit hyresgäst tillhanda?
2020-12-29 Möjlighet till kortare uppsägningstid
2020-12-29 Uppsägning i förväg av hyreskontrakt på bestämd tid

Alla besvarade frågor (88087)