Vad säger lagen om störande grannar?

2020-05-11 i Fastighet
FRÅGA
Hej. Min son o hans kompisar grejar med sina bilar på vår uppfart ibland. Vi bor i egen villa i ett väldigt lugnt bostadsområde och trivs bra här. Grabbarna är trevliga o väluppfostrade. Det som ställt till det lite nu är att de har enorma ljudanläggningar i sina bilar och testar ljudet på dessa ibland när de kopplat om högtalare mm. Det handlar om några minuter åt gången och ett par gånger/dag. Allt sker dagtid och kanske en dag/vecka. Jag själv är ljudkänslig och vill ha lugn men tycker detta är inom gränsen för vad man får acceptera. En man två hus längre bort håller inte med om detta utan har varit här och klagat. Vad kan jag svara honom? Ljudet är högt och dunkar rejält, det håller jag med om, men det är korta o få tillfällen. Killarna har redan, på eget initiativ, innan klagomål, valt att åka till en annan plats utanför bostadsområdet när de vill "testa ordentligt".
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

En granne anser att din son och hans kompisar bedriver störande verksamhet genom att vid kortare tillfällen spela musik med hög ljudvolym. Frågan regleras främst av Jordabalken (JB), Miljöbalken (MB) samt Brottsbalken (BrB). Jag kommer först utreda var dessa balkar fastställer för att därefter beröra vad som gäller i detta fall.

Rättsförhållandet mellan grannar

3 kapitlet av Jordabalken reglerar rättsförhållanden mellan grannar. Det finns vissa möjligheter att väcka talan mot en granne som stör sin omgivning. Var och en sk vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen (3 kap. 1 § JB). De har därigenom ett ansvar att visa hänsyn gentemot sin omgivning. Hur "skälig hänsyn" ska definieras är inte preciserat, varken i lag eller praxis, mer än att grannar ska tåla viss alldaglig störning som är vanliga i omgivningen.

Miljöfarlig verksamhet

Höga ljudvolymer kan klassificeras som en miljöfarlig verksamhet i form av buller (9 kap. 1 § 2 p MB). Den som bedriver verksamheten har ett ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att se till att det inte uppstår skada eller olägenhet för människors hälsa (2 kap. 3 § MB). De skyddsåtgärder som krävs ska vidtas för att det ska få så liten effekt på omgivningen som möjligt (2 kap. 7 § MB). Vid en anmälan är det miljöförvaltningen i kommunen utreda fallet.

Ofredande

En person som genom att spela hög musik stör sina grannar ofredar dem från och med den tidpunkt då grannarna talat om för denne att det är störande och kan därför anmälas för ofredande (4 kap. 7 § BrB).

Vad gäller i detta fall?

Det finns bestämmelser i gällande rätt som poängterar att det är förbjudet att upprepande störa sina grannar i en större utsträckning. Frågan är dock om det din son och hans kompisar gör kan anses vara rättsligt fel. I det fall de enbart spelar hög musik under mycket korta stunder dagtid har jag svårt att se att de har begått något större fel, även om grannen blir störd av detta. Om möjligt bör de anpassa sig så mycket som möjligt till den omgivning de befinner sig.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll