Vad riskerar jag att förlora i ett FT-mål?

FRÅGA
Är stämd av ett parkeringsbolag för att inte ha betalt avgiften samt kontrollavgifter mm. I runda tal ca 2500:-. Jag anser mig ha bevis för att parkeringsautomaten inte fungerade vid tillfället och att jag fick felaktig information om att en korrekt transaktion (80:-) var genomförd. Jag har bestridit deras krav och nu hamnat i Tingsrätten. Vad blir konsekvenserna om jag vinner respektive förlorar målet. Detta är ett sk FT-mål. Hur mycket riskerar jag att få punga ut med om det går fel?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det gäller förenklade tvistemål finns det särskilda regler för att det inte ska bli dyrt och komplicerat att tvista om mindre värden. Av 18 kap 8a RB framgår det att förlorande part ska ersätta fem sorters kostnader: juridisk rådgivning i högst en timme (1404 kr exkl. moms), ansökningsavgiften eller tilläggsavgiften, partens och/eller ombudets resekostnader, kostnader för eventuella vittnen samt kostnader för översättning av handlingar. Vill du anlita ett ombud som företräder dig kommer du själv behöva betala den kostnaden eftersom det inte ersätts i FT-mål. Skulle du företräde dig själv i tvisten (och därmed gå miste om huvudinkomst) så kommer det heller inte att ersättas av motparten. Varför kostnader för ombud inte är ersättningsgilla beror på att parterna ska ha möjlighet att föra processen utan juridiskt biträde.

I ditt fall:
Sammanfattningsvis är möjligheterna att få rättegångskostnaderna ersatta av motparten starkt begränsade, det innebär dock att du inte har lika mycket att förlora om du inte vinner tvisten. Det är svårt för mig att ge dig ett exakt svar utan att veta alla bakomliggande omständigheter, men det är antagligen dyrare för dig att tvista i domstol än vad parkeringsboten är värd. Av den anledningen kan det vara mer fördelaktigt om ni förlikas.

Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (241)
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?
2021-04-09 betala rättegångskostnader i brottmål?
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?
2021-02-14 Indrivning av rättegångskostnader

Alla besvarade frågor (91439)