FrågaSKATTERÄTTÖvrigt19/03/2018

Vad räknas som inkomst och vad gör inte det?

Vad räknas som inkomst enligt lag?

Vad räknas som inkomst enligt skatteverket?

Och vad räknas ej som inkomst enligt frågorna?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns ingen samlat inkomstbegrepp i lag men i Sverige utgår man från den så kallade källteorin. Källteorin innebär att man beskattas på sådant kapital som utgör avkastning ur en varaktig inkomstkälla.

Det som lagen anser att är inkomst anser även skatteverket att är en inkomst eftersom skatteverket måste följa lagen. Ifall man anser att skatteverket gjort en felbedömning i fråga som har betydelse för beskattningen får detta överklagas (67 Kap 2 § Skatteförfarandelag).

Inkomstskattelagen (IL) räknar upp tre inkomstslag. Det första är tjänst (10-12 IL) dvs. sådana inkomster du får pga. anställning, uppdrag eller annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur (10 Kap 1 § 2 st IL). Till detta inkomstslag hör även inkomster man får i hobbyverksamhet om man har sådana, t.ex. biodling.

Det andra inkomstslaget är näringsverksamhet (13-40 Kap IL). Med näringsverksamhet menas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässig och självständigt (13 Kap 1 § IL).

Det sista inkomstslaget är kapital (41-55 Kap IL). I detta inkomstslag beskattas du dels för inkomster och utgifter du har pga. innehav av tillgångar och skulder, t.ex. aktier, dels för kapitalvinster och kapitalförluster, t.ex. när du säljer en aktie (41 Kap 1 IL).

Jag tolkar din sista fråga som en fråga om vilka inkomster som inte ska beskattas (8 Kap IL). Arv och gåva är t.ex. skattefritt (8 Kap 2 § IL), lotterivinster, stipendier, bidrag, skadestånd, hittelön osv. är även skattefria. Även kapitalvinster du får då du avyttrar personliga tillgångar om dessa understiger 50 000 kr (52 Kap 2 § 2 st IL) är skattefria.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo