Vad räknas som enskild egendom?

Hej! Jag undrar om ersättning för medicinsk invaliditet i form av engångsbelopp kan fråntas vid bodelning (skilsmässa )?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som ska ingå i en bodelning vid skilsmässa hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap.

Makars egendom

I ÄktB 7 kap 1§ anges att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Detta innebär att makarnas egendom som huvudregel är giftorättsgods och därmed ska ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa. I en bodelning delas giftorättsgodset lika mellan makarna.

I ÄktB 7 kap 2§ uppräknas egendom som räknas som enskild egendom. Det är bland annat egendom som en make fått genom gåva eller testamente med villkor att det ska utgöra enskild egendom. Ersättning för medicinsk invaliditet räknas inte upp i bestämmelsen och anses därför inte vara enskild egendom utan istället giftorättsgods. Detta innebär att ersättningen som utgångspunkt ska ingå i en bodelning och delas lika mellan makarna. Om någon av makarna inte vill att ersättningen ska ingå i bodelningen kan de tillsammans skriva ett äktenskapsförord där de tecknar vad som ska ingå i bodelningen (giftorättsgods) och vad som inte ska ingå i bodelningen (enskild egendom), ÄktB 7 kap 3§. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att ersättning för medicinsk invaliditet i form av engångsbelopp som utgångspunkt är giftorättsgods, vilket innebär att det ska ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa och delas lika mellan makarna. Makarna kan dock skriva ett äktenskapsförord där de tillsammans kommer överens om att ersättningen ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i en bodelning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Elin ForsbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning