Vad räknas som en period i Föräldraledighetslagen?

2020-03-31 i Föräldraledighet
FRÅGA
Fråga om hur föräldraledighet räknas, en sammanhängande period eller inte? Jag har ansökt om föräldraledighet , obs 2 månader i förväg, varje fredag i april & maj. Räknas det som en period eller räknas det som nio st perioder eftersom det är 9 fredagar totalt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur föräldraledighet beräknas.

Föräldraledighet regleras i Föräldraledighetslagen. Enligt FFL gäller att tre perioder är den längsta du kan ansöka om föräldraledighet för per kalenderår (10 § FLL). Bestämmelsen kan dock frångås genom kollektivavtal eller om du och din arbetsgivare kommer överens om fler perioder. Arbetstagaren ska två månader innan den planerade ledigheten amäla föräldraledighet (13 § FLL).

Utgångspunkten för vad som menas med en period är arbetstagarens begäran om ledighet. Har du begärt delledighet samtliga fredagar i april och maj anses detta utgöra en sammanhängande ledighetsperiod. Har du däremot begärt föräldraledighet på heltid för till exempel två på varandra följande fredagar anses varje fredag som en period. Det som menas är alltså att om du ansökt om heltidsföräldraledighet har du redan vid tre varpå följande fredagar uppfyllt din kvot om tre perioder.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föräldraledighet (131)
2021-03-01 Föräldraledighet på deltid
2021-01-31 Gå ner i arbetstid efter föräldraledighet
2021-01-15 Blir du inlasad även om du går på föräldraledighet?
2020-12-02 Kan du ta ut föräldraledighet under uppsägningstiden när du har sagt upp dig själv?

Alla besvarade frågor (89857)