Vad räknas som diskriminering?

2019-05-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Jobbar för en sjukvårdsapp som sjuksköterska. Saken är den att vi syrror har lunchtid 30 minuter, läkarna 1 timme. Läkarna får dessutom jobba på distans alla pass, vi får 1 pass per vecka. Jag anser att detta är diskriminering. Chefen säger att det beror på att vi har olika anställningsformer. Får det gå till så här enl diskrimineringslagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Diskrimineringslagen finner du här.

Diskrimineringslagen är till för att motverka diskriminering baserat på ett antal skyddsintressen som räknas upp i lagens 1 kap 1 §. Dessa är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. För att något ska vara diskriminering enligt denna lagen måste det (lite förenklat) missgynna någon på grund av deras tillhörighet till någon av skyddsintressena.

I ditt fall är den typen av diskriminering som skulle kunna föreligga s k indirekt diskriminering. Det innebär att en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt

är tillsynes neutral men kan få effekten att personer som tillhör en av de skyddade kategorierna blir missgynnade. Från detta finns dock ett viktigt undantag, nämligen att bestämmelsen, kriteriet eller förfarandet har ett berättigat syfte och att medlen som används är lämpliga och nödvändiga (1 kap 4 § DL).

Om ditt fall uppfyller dessa kriterierna kan jag inte avgöra eftersom jag inte vet varför det ser ut som det gör eller om det finns något annat tillvägagångsätt för att uppnå samma mål.

Eftersom det rör en typ av tjänst är det inte omöjligt att det mer rör sig om arbetsrätt och arbetsvillkor än diskriminering. Det kan vara en bra ide att ta kontakt med ditt fackförbund eftersom det rör frågor om arbetet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Carl Lohmander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1682)
2020-02-05 Kan Lawlines juristbyrå hjälpa mig att upprätta dokument?
2020-01-31 Kan chefen skriva i ens kalender?
2020-01-31 Vad ska jag göra om jag fått för lite i lön?
2020-01-30 Får jag samma lön som tidigare vid en omplacering?

Alla besvarade frågor (77146)