FrågaOFFENTLIG RÄTTYttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)06/02/2022

Vad omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen?

Hej!

Jag har en fråga angående huruvida yttrandefrihetsgrundlagen gäller utöver program som sker via ljudradio, tv och liknande överföringar? Kan man till exempel stå på ett torg och predika om något olagligt utan att begå yttrandefrihetsbrott? Straffas man då bara av reglerna i brottsbalken?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med har varje medborgare rätt till yttrandefrihet vilket innebär en rätt att fritt uttrycka sig i tal, skrift m.m. utan att bli censurerad. Detta stadgas i artikel 10 europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, EKMR, artikel 11 i europeiska rättighetsstadgan och i Sveriges grundlag regeringsformen, RF (2 kap. 1 § 1 p. RF). Rättigheten är relativ, vilket innebär att den får begränsas i vissa fall, exempelvis om det rör sig om hot mot rikets säkerhet eller allmän ordning (2 kap. 23 § RF). Sverige har även ytterligare två grundlagar för att säkerställa yttrandefriheten. Tryckfrihetsförordningen som rör yttrandefrihet i skrift och yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, som precis som du säger i din fråga omfattar yttrandefrihet i mer tekniska avseenden som program och databaser såsom film, radio och tv t.ex. YGL infördes senast som ett komplement i och med samhällets modernisering och teknikens utveckling för att utöka skyddet för yttrandefriheten.

Det finns även ytterligare begränsningar i yttrandefriheten utöver de jag ovan nämnt i form av att vissa uttalanden kan vara brottsliga, t.ex. brottet hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken, BrB).

Som svar på din fråga så omfattar just YGL yttrandefrihet som uttrycks genom tekniska medel och är ett sätt att skydda yttrandefriheten på som ger medborgarna en rätt att uttrycka sig utan att bli censurerad av staten. Att stå och predika på ett torg träffas därför inte av specifikt YGL, om inte detta t.ex. skulle sändas ut genom någon form av teknik, men däremot är det tillåtet och en grundläggande rättighet i och med den grundlagsfästa yttrandefriheten (2 kap. 1 § 1 p. RF) som envar innehar. Om informationen som sägs under predikan däremot innebär en missaktning mot en folkgrupp eller grupp av människor med anspelning på hudfärg, sexuell läggning, religion etc. kan det utgöra ett brott enligt reglerna i brottsbalken (16 kap. 8 § BrB). Samma sak gäller om informationen utgör ett hot mot rikets säkerhet (19 kap. BrB).

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Filippa ErikssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?