FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt05/12/2017

Vad omfattar ett borgensåtagande?

Hej

En kille är borgenär till sin sons lgh pga sonen hade för låg inkomst. Med detta tror pappan att han bestämmer över lgh och att kan säga upp den eller hyra ut den pga han är borgenär.

Trots det är sonen som har 1a hands kontraktet på lgh.

Jag har pratat med pappan om detta pga han har fel. Hans ansvar är betala hyran om sonen inte skulle göra detta. Pappan vägrade lyssna på mig han säger jag har fel Han är borgenär då bestämmer han över lgh.

Sonen har under 3 år betalat hyran i tid.

Snälla ni nu behöver jag få hjälp av er med skriftlig information om vad som gäller

1 vilket uppdrag/ansvar en borgenär har för en lgh.

2 Får en borgenär hyra ut lgh som han står i borgen för

3 Får en borgenär säga upp lgh

Jag ställer frågorna här pga jag behöver skriftliga svar eller information att ge till pappan

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska börja lite med att redogöra för vad ett borgensåtagande faktiskt innebär för att sedan besvara dina frågor.

Ett borgensåtagande innebär att en person garanterar att en annan persons skuld kommer att bli betalad, alltså att sonens hyror kommer att bli betalade till hyresvärden. Personen som garanterar och står för att annans skuld blir betalad kallas borgensman. Alltså är pappan i det här fallet borgensman. Personen som har skulder kallas gäldenär, alltså sonen i det här fallet. Personen som har rätt till betalning kallas borgenär, alltså hyresvärden. Ett borgensåtagande innebär alltså att en person ställs som säkerhet för att en fordring kommer att betalas.

Den vanligaste formen av borgensåtagande innebär att en person tar på sig ansvar för gäldenärens skuld som om det vore borgensmannens egna skuld. Detta kallas för proprieborgen och går att läsa om i 9 § Handelsbalken. Observera att handelsbalken är en mycket gammal lag som kan vara krånglig att förstå. Har borgensmannen tagit ansvar för gäldenärens skuld som om det vore hans egen kan borgenären välja vem av gäldenären och borgensmannen han vill hämta betalning från. För att det ska anses utgöra en proprieborgen måste det framgå borgen ingås som för egen skuld. Det är den vanligaste formen av borgensåtagande.

En annan form av borgensåtagande är en enkel borgen vilket innebär att borgensmannen bara svarar för gäldenärens skuld om borgenären inte lyckats få betalt från gäldenären, det är reglerat i 8 § handelsbalken.

1. Vilket uppdrag/ansvar har en borgensman för en lägenhet

Jag tolkar frågan som att du menar vilket ansvar pappan, alltså borgensmannen har vid ett borgensåtagande avseende betalning av hyror av en lägenhet. Borgenären är hyresvärden i det här fallet.

Borgensmannens (pappans) ansvar i den situation du beskriver är alltså att svara för att gäldenärens (sonens) hyror betalas in till borgenären (hyresvärden) enligt borgensåtagandet. Borgen innebär en säkerhet för borgenären att få sina fordringar täckta av borgensmannen. Borgensmannens skyldigheter för en lägenhet kan variera beroende på hur borgensåtagandet är utformat. Det kan bara avse hyresinbetalningar. Det kan också avse hyresinbetalningar och skador på lägenheten eller annat som rör lägenhetens skick.

Som jag tolkar dig är pappans ansvar som borgensman i det här fallet att betala hyran.

2. Får en borgensman hyra ut lägenheten

Enligt vad du beskrivit är det endast gäldenären (sonen) som står på hyreskontraktet. Endast han har därför rätt att förfoga över lägenheten genom att exempelvis hyra ut den. En borgensman har ingen äganderätt till gäldenärens egendom och kan inte förfoga över den utan borgensmannens åtagande är främst att se som ett avtal med borgenären (hyresvärden).

3. Får en borgensman säga upp lägenheten

Denna fråga kan besvaras på samma sätt som fråga 2. Nej, eftersom att pappan som borgensman inte har någon förfoganderätt över sonens lägenhet.

Hoppas att du fick svar på dina frågor! Du är välkommen att ställa ytterligare fråga eller kommentera nedan om något var oklart eller om det var något mer du funderade på.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”